Views
1 week ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Nastavenie servera Ak

Nastavenie servera Ak chcete pomocou prijímača počúvať zvukový obsah uložený na serveri, musíte predtým nastaviť server. S prijímačom sú kompatibilné nasledujúce servery. • Sony VAIO Media plus 1.3, 1.4, 2.0 a 2.1 • Sieťový zvukový systém značky Sony s pevným diskom NAS-S500HDE*, NAS-S55HDE* • Sieťový prijímač AV značky Sony STR-DA6400ES*, TA-DA5600ES* • Prehrávač Microsoft Windows Media Player 12 nainštalovaný v systéme Windows 8 alebo Windows 7 (str. 58 a 60) • Prehrávač Microsoft Windows Media Player 11 nainštalovaný v systéme Windows Vista alebo Windows XP (str. 62) * Nie je k dispozícii v niektorých krajinách alebo regiónoch. Pri používaní systému Windows 8 V tejto časti je vysvetlený postup nastavenia prehrávača Windows Media Player 12 nainštalovaného v systéme Windows 8. Podrobné informácie o ovládaní prehrávača Windows Media Player 12 nájdete v Pomocníkovi prehrávača Windows Media Player 12. 1 Prejdite do ponuky [Control Panel] (Ovládací panel). V ponuke [Start] (Štart) vyberte položku [All Apps] (Všetky aplikácie). Vyberte položku [Control Panel] (Ovládací panel). Ak server obsahuje funkciu, ktorá obmedzuje prístup z iných zariadení, musíte zmeniť nastavenia servera tak, aby prijímaču umožňoval prístup. V tejto časti je vysvetlený postup nastavenia prehrávača Windows Media Player, keď sa používa ako server. Podrobné informácie o nastaveniach iných serverov nájdete v návodoch na použitie alebo Pomocníkovi príslušných zariadení alebo aplikácií. Poznámky • Položky zobrazené na obrazovke počítača sa môžu líšiť od položiek znázornených nižšie v závislosti od verzie operačného systému alebo počítačového prostredia. Podrobné informácie nájdete v Pomocníkovi operačného systému. • V závislosti od situácie bude možno trvať prehrávanie hudby pomocou funkcie Play To v systéme Windows trochu dlhšie. Tip Ak zobrazenie systému Windows 8 nezodpovedá obrázkom uvedeným vyššie, postupujte podľa nasledujúcich krokov. 58 SK

V ponuke [Settings] (Nastavenia) vyberte položku [Control Panel] (Ovládací panel). 3 Vyberte položku [Change advanced sharing settings] (Zmeniť rozšírené nastavenie zdieľania). 2 V časti [Network and Internet] (Sieť a Internet) vyberte položku [View network status and tasks] (Zobraziť stav siete a sieťové úlohy). Zobrazí sa okno [Network Sharing Center] (Centrum sietí). 4 V časti Media streaming (Vysielanie prúdov mediálnych údajov) vyberte položku [Choose media streaming options] (Vybrať možnosti vysielania prúdov mediálnych údajov). Tip Ak sa požadovaná položka nezobrazí na obrazovke, skúste zmeniť typ zobrazenia Ovládacieho panela. 5 Ak sa v okne [Media streaming options] (Možnosti vysielania prúdov mediálnych údajov) zobrazí hlásenie [Media streaming is not turned on] (Vysielanie prúdov mediálnych údajov nie je zapnuté), vyberte položku [Turn on media streaming] (Zapnúť vysielanie prúdov mediálnych údajov). Používanie funkcií siete 59 SK