Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Vyhľadávanie položiek

Vyhľadávanie položiek podľa kľúčových slov Po zobrazení zoznamu na televíznej obrazovke (napríklad zoznamu interpretov alebo skladieb) môžete zadaním kľúčového slova vyhľadať požadovanú položku. Vyhľadávanie podľa kľúčových slov je k dispozícii iba po výbere funkcie Home Network alebo SEN. Číselné alebo textové ALPHABET SEARCH SHIFT ALPHABET NEXT ALPHABET PREV 1 Počas zobrazenia zoznamu (napríklad zoznamu interpretov alebo skladieb) na televíznej obrazovke stlačte tlačidlo ALPHABET SEARCH. Na televíznej obrazovke sa zobrazí okno na zadanie kľúčového slova. 2 Stlačte a podržte tlačidlo SHIFT a stláčaním číselných alebo textových tlačidiel zadajte kľúčové slovo. Kľúčové slovo môže byť dlhé najviac 15 znakov. Poznámka Zadajte kľúčové slovo, ktoré zodpovedá písmenám alebo slovu na začiatku názvu alebo titulu položky, ktorú chcete vyhľadať. Keď prijímač prehľadáva položky, slovo The na začiatku názvu a nasledujúca medzera sa ignorujú. 3 Stlačte tlačidlo . Zobrazí sa položka zodpovedajúca kľúčovému slovu. Ak zobrazená položka nie je položkou, ktorú hľadáte, stláčaním tlačidiel ALPHABET PREV/ ALPHABET NEXT zobrazte predchádzajúcu alebo nasledujúcu položku. 4 Opakujte kroky č. 1 až 3, kým nenájdete požadovanú položku. Potom stlačte tlačidlo . 5 Vyberte požadovanú skladbu a stlačte tlačidlo . Spustí sa prehrávanie. 76 SK

Funkcie BRAVIA Sync Čo je funkcia BRAVIA Sync? Funkcia BRAVIA Sync umožňuje komunikáciu medzi produktmi značky Sony, ako sú televízor, prehrávač diskov Blu-ray Disc alebo DVD, zosilňovač AV alebo ďalšie zariadenia, ktoré podporujú funkciu ovládania pripojenia HDMI. Ak pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojíte zariadenie značky Sony kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync, ovládanie sa zjednoduší nasledujúcim spôsobom: • One-Touch Play (str. 78) • System Audio Control (str. 79) • System Power-Off (str. 79) • Scene Select (str. 80) • Home Theatre Control (str. 80) • Remote Easy Control (str. 80) Funkcia ovládania pripojenia HDMI je štandard pre vzájomnú riadiacu funkciu využívaný systémom HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pre rozhranie HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Prijímač odporúčame pripájať k produktom vybaveným funkciou BRAVIA Sync. Poznámky • Funkcie One Touch Play, System Audio Control a System Power-Off môžete používať aj so zariadeniami iných výrobcov než spoločnosti Sony. Kompatibilitu so všetkými zariadeniami od iných výrobcov než spoločnosti Sony však nemožno zaručiť. • Funkcie Scene Select a Home Theatre Control sú vlastníctvom spoločnosti Sony. Nemožno ich používať so zariadeniami od iných výrobcov než spoločnosti Sony. • Zariadenia nekompatibilné s funkciou BRAVIA Sync nemôžu tieto funkcie aktivovať. Príprava na funkciu BRAVIA Sync Prijímač je kompatibilný s funkciou Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché nastavenie. • Ak je televízor kompatibilný s funkciou Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché nastavenie, môžete funkciu ovládania pripojenia HDMI na prijímači a prehrávacom zariadení nastaviť automaticky pomocou nastavenia funkcie ovládania pripojenia HDMI na televízore (str. 77). • Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché nastavenie, nastavte funkciu ovládania pripojenia HDMI na prijímači, prehrávacom zariadení a televízore osobitne (str. 77). Ak je televízor kompatibilný s funkciou Ovládanie pripojenia HDMI – jednoduché nastavenie 1 Prepojte prijímač, televízor a prehrávacie zariadenie prostredníctvom pripojenia HDMI (str. 23, 24). (Príslušné zariadenie musí byť kompatibilné s funkciou ovládania pripojenia HDMI.) 2 Zapnite prijímač, televízor a prehrávacie zariadenie. 3 Zapnite funkciu ovládania pripojenia HDMI na televízore. Funkcia ovládania pripojenia HDMI sa zapne súčasne v prijímači aj vo všetkých pripojených zariadeniach. Počkajte na zobrazenie hlásenia COMPLETE. Nastavenie sa dokončilo. Podrobné informácie o nastavení televízora nájdete v návode na jeho použitie. Funkcie BRAVIA Sync 77 SK