Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Slovacco

Prehrávanie pomocou

Prehrávanie pomocou zariadenia iPod alebo iPhone Hudobný obsah uložený v zariadení iPod alebo iPhone môžete prehrávať pripojením zariadenia k portu (USB) na prijímači. Podrobné informácie o pripojení zariadenia iPod alebo iPhone nájdete na str. 28. Kompatibilné modely zariadenia iPod alebo iPhone Spoločne s prijímačom môžete používať nasledujúce modely zariadenia iPod alebo iPhone. Skôr než začnete zariadenie iPod alebo iPhone používať, aktualizujte jeho softvér na najnovšiu verziu. iPod touch 4. generácia iPod touch 3. generácia iPod touch 2. generácia iPod nano 6. generácia iPod nano 5. generácia (videokamera) iPod nano 4. generácia (video) iPod nano 3. generácia (video) iPod classic iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G Poznámky • Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPod alebo iPhone po pripojení tohto zariadenia k prijímaču. • Tento produkt bol vytvorený špeciálne na používanie so zariadením iPod alebo iPhone a overilo sa, že spĺňa výkonnostné normy spoločnosti Apple. 42 SK

Výber režimu ovládania zariadenia iPod alebo iPhone Režim ovládania zariadenia iPod alebo iPhone môžete vybrať pomocou tlačidla iPhone CTRL na diaľkovom ovládači. Po vypnutí televíznej obrazovky môžete všetky operácie ovládať pomocou informácií zobrazených na displeji. Ovládanie zariadenia iPod alebo iPhone pomocou diaľkového ovládača iPhone CTRL V/v/B/b, HOME USB SHUFFLE REPEAT iPhone CTRL Základné operácie 1 Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská ponuka. 2 Vyberte položku Listen a stlačte tlačidlo . 3 Vyberte položku USB a stlačte tlačidlo . Po pripojení zariadenia iPod alebo iPhone sa na televíznej obrazovke zobrazí položka iPod/iPhone. 4 Podľa pokynov na obrazovke vyberte režim ovládania zariadenia iPod alebo iPhone. m/M N ./> X x Pred použitím nasledujúcich tlačidiel stlačte tlačidlo USB. Stlačte Operácia N Spustenie prehrávania. X, x Pozastavenie prehrávania. m/M Rýchly posun dozadu alebo dopredu. ./> Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu. REPEAT Prechod do režimu opakovania. SHUFFLE Prechod do režimu náhodného výberu. iPhone CTRL Výber režimu ovládania zariadenia iPod alebo iPhone. 43 SK