nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

som.nu

nr 2 2010.pdf - Svensk förening för Orofacial Medicin

utbredd osteoradionekros i överkäken och kontrolleras

regelbundet för detta av käkkirurg. Det

oralmotoriska teamet har konstaterat att protesen

med palatinal lift fungerar tillfredsställande.

Patienten är nöjd med talet. Fortsatta kontroller

kommer att ske årsvis.

PATIENTFALL - RESISTENS PÅ ALVEOLARUTSKOTTET

av Ulf Mattsson

Som tandläkare diagnostiserar vi dagligen de vanligaste tandsjukdomarna karies och parodontit. Vi

letar också ofta efter odontologiska förklaringsmodeller till de symptom eller lesioner som patienten

uppvisar. När vi inte kan förklara en lesions etiologi som odontogen gäller det att beakta andra

möjliga diagnoser och ha adekvata rutiner för handläggningen av patienten.

Fallbeskrivning

Patienten, en 60-årig man, remitterades i mars

2010 för bedömning av en förändring i vänster

underkäke, på alveolarutskottet i höjd med tanden

35 Patienten uppgav sig vara väsentligen fullt frisk.

Han hade motionerat på elitnivå men den senaste

tiden känt sig något hängigare och inte orkat

träna på samma sätt som tidigare. Han intog inga

mediciner regelbundet.

I maj 2009 fick patienten en

liten svullnad och ömhet i

höger underkäke i höjd med

tanden 36. Tänderna i området

var sensibla vid eltest och

värken försvann spontant. I

oktober sågs regio 35, en ”hård

benutväxt” som täcktes av rörlig

slemhinna. Man avvaktade ytterligare

åtgärd men i februari

2010 fick patienten en svullnad,

en ”buccal abscess”, där man

vid sondering fann en djup

tandköttsficka distobuccalt på

tanden 35. Patientens allmän-

36

Fig. 1a-d

Fallet visar på vikten av teamsamverkan, i detta

fall mellan sjukhustandläkare, logoped, foniater

(specialist med inriktning på röst-, tal- och

sväljstörningar) och käkirurg för att hjälpa patienter

till ett drägligt liv.

tandläkare bedömde vid uppföljande kontroll

två veckor senare att den kliniska bilden inte var

omedelbart förenlig med vanlig parodontit och

remitterade för oralmedicinsk/käkkirurgisk bedömning.

Patienten var då väsentligen besvärsfri.

Kliniskt noterades en förhårdnad på alveolarutskottet

regio 35 (Fig.1a) där den täckande slemhinnan

SVENSK SJUKHUSTANDLÄKARTIDNING NR 2 2010 ÅRGÅNG 35

More magazines by this user
Similar magazines