Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Årsregnskab for moderselskabet, Novo Nordisk A/S Resultatopgørelse

Mio. kr. Note 2008 2007

Omsætning 2 27.145 26.023

Produktionsomkostninger 3 8.069 9.871

Bruttoresultat 19.076 16.152

Salgs- og distributionsomkostninger 3 7.654 5.754

Forsknings- og udviklingsomkostninger 3 5.633 7.142

Administrationsomkostninger 3, 4 1.243 1.187

Licensindtægter og andre driftsindtægter (netto) 409 478

Resultat af primær drift 4.955 2.547

Resultat før skat af kapitalandele i dattervirksomheder 9 5.318 5.415

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 9 71 1.490

Finansielle indtægter 5 1.098 1.351

Finansielle omkostninger 5 635 871

Resultat før skat 10.807 9.932

Selskabsskat 6 1.165 1.414

Årets resultat 9.642 8.518

Der foreslås fordelt således:

Udbytte til aktionærerne 3.650 2.795

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode (5.422) 5.883

Overført resultat 11.414 (160)

106 Novo Nordisk Årsrapport 2008

9.642 8.518

More magazines by this user
Similar magazines