Resultater i 2008 - Novo Nordisk

novonordisk.com

Resultater i 2008 - Novo Nordisk

Yderligere information Indeks

Indeks

Dette indeks er tænkt som en hjælp til læsere, der søger information om bestemte emner. Det omfatter dels emner, som er omtalt i denne

rapport, og dels supplerende information, som kan fi ndes online på novonordisk.com.

Emne I årsrapporten Online

Adgang til sundhed s. 36–37, 96 annualreport2008.novonordisk.com /how-we-perform/access-to-health/default.asp

Aktionærinformation s. 49 novonordisk.com/investors/share_information/share_information.asp

Arbejdsforhold s. 95–97 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/people-and-communities/people/default.asp

Arbejdsmiljø s. 29, 95 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/environment-health-and-safety/health-and-safety.asp

Bestyrelse s. 46–47 novonordisk.com/about_us/management/board_of_directors.asp

Biopharmaceuticals s. 38–41 novonordisk.com/about_us

Brand og omdømmeledelse s. 90, 96 novonordisk.com/about_us/changing-diabetes/default.asp

Bæredygtighed s. 20, 89 novonordisk.com/sustainability/default.asp

Changing Diabetes ® s. 34–35 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/responsible-business-practices/advocacy/changing-diabetes.asp

Defi nitioner s. 88, 91–92 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-are-accountable/default.asp

Diabetesbehandling s. 30–37 novonordisk.com/diabetes/public/default.asp

Donationer s. 37, 41 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/people-and-communities/community-engagement/donations.asp

Dyrevelfærd s. 26, 97 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/responsible-business-practices/bioethics/animal-welfare.asp

Ejerforhold s. 49–50 novonordisk.com/about_us/ownership/ownership.asp

Finansielle resultater s. 8–14 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/fi nancial-performance/default.asp

Forretningsetik s. 26, 90, 96 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/responsible-business-practices/business-ethics.asp

Forretningsstrategi s. 22–23 annualreport2008.novonordisk.com/who-we-are/vision-and-strategy.asp

Genteknologi s. 93 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/responsible-business-practices/bioethics/gene-technology.asp

Global Compact s. 26, 36, 89 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/un-global-compact/default.asp

God selskabsledelse s. 42–43 annualreport2008.novonordisk.com/who-we-are/governance/corporate-governance.asp

Global Reporting Initiative (GRI) s. 89 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/gri/default.asp

Interessentdialog s. 91 annualreport2008.novonordisk.com/who-we-are/stakeholder-engagement/default.asp

Juridiske forhold s. 26, 86–87 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/fi nancial-performance/legal-issues.asp

Kampagner s. 34–35 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/responsible-business-practices/advocacy/default.asp

Klimaforandringer s. 28–29, 93 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/environment-health-and-safety/environmental-management/climate-change.asp

Kliniske studier s. 18–19, 26 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/responsible-business-practices/bioethics/clinical-trials.asp

Koncerndirektion s. 48 novonordisk.com/about_us/management/executive_management.asp

Kvalitet s. 25, 90, 96 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/responsible-business-practices/quality.asp

Ledelsesafl ønning s. 44–45 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/people-and-communities/people/wages-and-benefi ts.asp

Leverandørstyring s. 26 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/responsible-business-practices/responsible-sourcing.asp

Mangfoldighed s. 27, 90, 95 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/people-and-communities/people/diversity.asp

Medlemskaber – annualreport2008.novonordisk.com/who-we-are/memberships.asp

Menneskerettigheder s. 26 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/responsible-business-practices/advocacy/default.asp

Miljø s. 28–29, 93–94 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/environment-health-and-safety/environmental-management/default.asp

Myndighedskrav s. 26, 93 annualreport2008.novonordisk.com/who-we-are/governance/compliance.asp

Novo Nordisk Way of Management s. 20 annualreport2008.novonordisk.com/who-we-are/nn-way-of-management.asp

Om Novo Nordisk s. 6–7 annualreport2008.novonordisk.com /who-we-are/about-novo-nordisk.asp

Partnerskaber s. 34–37 annualreport2008.novonordisk.com/who-we-are/partnerships.asp

People-strategi s. 27 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/people-and-communities/people/people-strategy.asp

Pipeline s. 18–19 novonordisk.com/investors/rd_pipeline/rd_pipeline.asp

Priser og anerkendelser – annualreport2008.novonordisk.com/who-we-are/awards-and-recognition.asp

Produkters miljøpåvirkning – annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/environment-health-and-safety/environmental-management/product-stewardship.asp

Rapporteringsprincipper s. 89, 91 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-are-accountable/default.asp

Revision og assurance s. 44, 89, 91–92, 114–115 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-are-accountable/audit-assurance.asp

Risikostyring s. 24–25 annualreport2008.novonordisk.com/who-we-are/governance/risk-management.asp

Samfundsengagement s. 35 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/people-and-communities/community-engagement.asp

Skat s. 12, 98 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/responsible-business-practices/tax.asp

Social ansvarlighed s. 20–21, 95–97 novonordisk.com/sustainability/sustainability_in_short/default.asp

Socioøkonomi s. 98–99 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/people-and-communities/socio-economics.asp

Stamceller – annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/responsible-business-practices/bioethics/stem-cells.asp

Talentudvikling s. 27, 90, 95 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/people-and-communities/people/talent-development.asp

Tredobbelte bundlinje s. 20–21, 89–99 annualreport2008.novonordisk.com/who-we-are/triple-bottom-line.asp

Væsentlighed s. 89 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-are-accountable/materiality.asp

Økonomisk fodspor s. 99 annualreport2008.novonordisk.com/how-we-perform/people-and-communities/socio-economics.asp

116 Novo Nordisk Årsrapport 2008

More magazines by this user
Similar magazines