Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

3.3.5 Fødevarestyrelsen har fokus på kvaliteten af kontrolrapporterne

Konklusion for afsnittet

Revisionsenheden konstaterer, at Fødevarestyrelsen i 2006 har haft fokus på kvaliteten i udfyldelse

af kontrolrapporten, dels i form af udarbejdelse af en vejledning til kontrolrapporten

og dels kvalitetstjek af kontrolrapporterne med udarbejdelse af kvalitetsprocedurer for udfyldelse

af rapporterne.

Fødevarestyrelsen i Mørkhøjs supervision af regionerne i 2006 blev udskudt og afholdes i

foråret 2007. Som forberedelse til supervisionen i foråret 2007 har styrelsen i Mørkhøj lavet

kvalitetstjek af regionernes udfyldelse af kontrolrapporten. Der er udtaget en stikprøve på 10

rapporter fra hver kontrolafdeling fra kontrolbesøg udført efter den 1. maj 2006. På baggrund

af kontrolrapporterne lavede styrelsen i Mørkhøj telefonisk supervision af kontrolafdelingerne.

Gennemgangen af kontrolrapporterne ligger til grund for tilføjelse af specifikke kvalitetskriterier

til de centrale retningslinjer for udfyldelse af kontrolrapporter, således at retningslinjerne

er dækkende for både veterinærområdet og fødevareområdet. De centrale retningslinjer

er sendt ud i regionerne, der skal tilpasse retningslinjerne i deres lokale procedurer.

Regionerne skulle på baggrund af kvalitetstjekket udarbejde procedurer for udfyldelse af kontrolrapporter,

og disse er sendt ind til Fødevarestyrelsen i Mørkhøj. Det drejer sig for eksempel

om procedurer for opfølgning på fejl i kontrolrapporten. Herved opnås en mere ensartet

udfyldelse af kontrolrapporterne. Det er hensigten, at procedurerne skal gennemgås ved Fødevarestyrelsen

i Mørkhøjs supervision i foråret 2007. Derefter skal de indarbejdes, og i løbet

af 2007 kontrollerer styrelsen i Mørkhøj, om procedurerne har haft en effekt.

Fødevarestyrelsen i Mørkhøj har nedsat en arbejdsgruppe, hvis mål er at udarbejde en fælles

procedure for kvalitetstjek af kontrolrapporter på både veterinær- og fødevareområdet. Gruppen

skal herved vurdere de eksisterende centrale kvalitetskriterier og opstille nye eller alternative

kvalitetskriterier. Desuden skal arbejdsgruppen komme med forslag til, hvilke elementer

der kan indgå i en fælles kvalitetsprocedure for sagsopfølgningsskrivelser som følge af kontrol

i virksomheder og primærproducenter.

Fødevarestyrelsen i Mørkhøj har på baggrund af gennemgangen af stikprøven af veterinære

kontrolrapporter givet 6 kontrolafdelinger karakteren flot eller rigtig flot. 3 kontrolafdelinger

fik et OK, og én er ikke blevet vurderet. Følgende anbefalinger og påtaler blev givet:

• Kontrolafdelingen skal arbejde med formulering af indskærpelser (4 afdelinger).

• Kontrolafdelingen skal huske journalnummer (5 afdelinger).

• Kontrolafdelingen skal udfylde alle relevante afkrydsningsfelter, herunder også afkrydsning

for udlevering af vejledning om retssikkerhed (4 afdelinger).

• Kontrolafdelingen må ikke anvende gamle kontrolrapporter (2 afdelinger).

• Kontrolafdelingen må ikke indgå aftaler med landmanden (1 afdeling).

23

More magazines by this user
Similar magazines