Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

8 Analytisk kontrol .................................................................................. 60

8.1 Nåede styrelsen målene for centralt koordinerede laboratorieprojekter (CKL)?.61

8.1.1 Regionerne nåede målene for prøveudtagning og nogle med overopfyldelse.....61

8.1.2 Fødevareregionerne nåede målene for CKL-analyser .........................................62

8.2 Udtog regionerne et antal prøver svarende til rammerne for den regionalt

styrede kontrol (RSK)? ........................................................................................62

8.2.1 Regionerne nåede ca. ¾ af rammerne for den regionalt styrede kontrol .............63

8.3 Sikrer Fødevarestyrelsen en behovsorientering ved den regionalt styrede

kontrol? ................................................................................................................64

8.3.1 Nogle kontrolafdelinger manglede fokus på behovsorientering i de regionale

projekter ...............................................................................................................65

8.3.2 Ved øvrige regionale prøver og analyser er kendskab til virksomhederne

vigtigt for behovsorienteringen............................................................................67

8.4 Sikrer Fødevarestyrelsen validiteten af analyseresultaterne? ..............................68

8.4.1 Laboratorierne er akkrediterede af DANAK .......................................................68

Konklusion for kapitel 8..................................................................................................69

9 Målopfyldelse og datagrundlag........................................................... 70

9.1 Nåede styrelsen sine resultatmål i 2006?.............................................................70

9.1.1 2 af de 3 regioner nåede resultatmålet for kontrollen i detailleddet ....................70

9.1.2 Fødevarestyrelsen havde en høj målopfyldelse ved kontrollen med

engrosvirksomheder uden behandling .................................................................71

9.1.3 To regioner nåede ikke resultatmålet for kontrollen med engrosvirksomheder

med behandling....................................................................................................72

9.1.4 Fødevarestyrelsen nåede næsten alle medicin- og mælkekontrolbesøg ..............73

9.1.5 Fødevarestyrelsen tog særlige initiativer til at opfylde resultatkontrakten..........74

9.2 Finder fødevareregionerne, at resultatmålene er dækkende for deres

aktiviteter?............................................................................................................75

9.2.1 Målene i resultatkontakten er ifølge regionerne delvist dækkende for

aktiviteterne..........................................................................................................75

9.3 Er målopfyldelsen dokumenteret og verificeret?.................................................76

9.3.1 Styrelsen verificerer ikke altid dokumentation for målopfyldelsen.....................77

Konklusion for kapitel 9..................................................................................................79

10 Auditfrekvensvejledningen.................................................................. 80

10.1 Fulgte kontrolafdelingerne auditfrekvensvejledningen?......................................80

10.1.1 Fødevarestyrelsen kontrollerede 99,8 % af fødevarevirksomhederne.................80

10.1.2 I detailleddet holdt Fødevarestyrelsen sig inden for auditfrekvensintervallerne

i 2 ud af de 3 frekvensgrupper .............................................................................81

10.1.3 Fødevarestyrelsen holdt sig på landsplan inden for auditfrekvensintervallerne

for engrosvirksomheder uden behandling............................................................83

10.1.4 For engrosvirksomheder med behandling er der 2 risikovurderingssystemer.....84

10.2 Dokumenterer kontrolafdelingerne behovsvurderingen i engrosvirksomheder

med behandling? ..................................................................................................85

10.2.1 Pointsystemet giver en mere ensartet vurdering af kontrolbehovet.....................87

More magazines by this user
Similar magazines