Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

7.2 Hvordan prioriterede fødevareregionerne deres opgaver ved

håndteringen af fugleinfluenza?

Fødevarestyrelsen oplyser, at styrelsen i forbindelse med fugleinfluenza i 2006 benyttede rapporten

om prioriteringer ved kriser, da styrelsen prioriterede sine aktiviteter. Revisionsenheden

sammenholder derfor i det følgende Fødevarestyrelsens prioriteringer med rapportens

anbefalinger. Da Revisionsenheden har fokus på fugleinfluenzaens betydning for fødevarekontrollen,

er undersøgelsen koncentreret til kun at omfatte prioriteringerne i regionerne.

7.2.1 Prioriteringerne gik ikke ud over antallet af audit i

fødevarevirksomheder

Konklusion for afsnittet

Prioriteringer af opgaver relateret til fugleinfluenza resulterede ikke i en reduktion i målsætningen

om at gennemføre et bestemt antal audit i fødevarevirksomheder. Rapporten om prioritering

ved kriser åbner mulighed for en reduktion af målopfyldelsen til 80 %, men Fødevarestyrelsen

valgte i 2006 til trods for konstatering af fugleinfluenza at opretholde 100 % målopfyldelse

i forhold til resultatkontrakten.

Tabel 9 viser underforbruget for Fødevarestyrelsen i relation til fugleinfluenza frem til den 29.

marts 2006. Underforbruget er de timer, som på grund af fugleinfluenzaen er blevet brugt

mindre end forventet på de pågældende aktiviteter.

Fødevarestyrelsens kommentar til rapporten:

Den største belastning lå i perioden frem til 29. marts 2006. Indsatsen omfattede personale fra andre

enheder end beredskabscentrene, og det var nødvendigt at få en vurdering af de opgaver, som

midlertidigt blev nedprioriteret som følge af øget tidsforbrug på beredskab i forbindelse med fugleinfluenza.

Indsatsen efter 29. marts omfattede primært beredskabspersonale. Styrelsen vurderede,

at det efter den 29. marts 2006 ikke var nødvendigt med endnu en opgørelse af underforbruget.

Underforbruget på de oplistede aktiviteter har således frigivet ressourcer til bekæmpelsen af

fugleinfluenzaen. Tabellen viser en samlet oversigt over underforbruget på Fødevarestyrelsens

regionale og centrale niveau.

56

More magazines by this user
Similar magazines