Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

Revisionsenheden har på den baggrund gennemgået kontrolafdelingernes forklaringer på,

hvorfor antallet af udførte audit afviger fra det planlagte. Gennemgangen har vist, at afvigelserne

imidlertid ikke skyldes en ændret behovsvurdering af virksomhederne.

Kontrolafdelingerne har oplyst, at nogle virksomheder fik flere audit end planlagt, fordi det

var kompliceret og svært at nå det hele ved én audit. En anden grund var, at kontrol af egenkontrol

og prøveudtagning ikke var muligt ved den første audit. Andre årsager, som blev

nævnt, var blandt andet, at de planlagte antal audit af tidsmæssige årsager ikke blev nået, at

der blev skiftet tilsynsførende, og at virksomheder fik ekstra audit helt uden begrundelse.

Alle virksomhederne i stikprøven har fået mindst én audit i løbet af 2006.

Revisionsenheden spurgte i januar 2007 regionerne om, hvordan de håndterede en situation,

hvor det vurderede behov for audit i en virksomhed ikke kunne nås i løbet af året. Regionerne

svarede, at de når det antal audit, de skal nå, og at denne situation derfor ikke var aktuel. Set i

lyset af undersøgelsen viser regionernes svar, at nogle af dem ikke har kendskab til, at nogle

virksomheder ikke får det antal audit, de skulle have haft ifølge den behovsorienterede planlægning.

Det vidner om, at nogle regioner ikke følger med i, om de enkelte engrosvirksomheder

med behandling får det antal audit, der er planlagt.

Fødevarestyrelsens kommentar til rapporten:

Fødevareregionerne følger løbende ved planlægningen af digitalt tilsyn med i, om de enkelte engrosvirksomheder

får det antal audit, der er planlagt. Det indgår i overvejelserne omkring bedre

understøttelse af kontrolbesøgene at få bedre integration mellem faciliteter til planlægning af antal

audit og digitalt tilsyn, for eksempel således, at den tilsynsførende løbende har adgang til behovsvurderingen

af virksomheden i forbindelse ved kontrolbesøget.

90

More magazines by this user
Similar magazines