Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

10.2.1 Pointsystemet giver en mere ensartet vurdering af kontrolbehovet

Konklusion for afsnittet

Fødevarestyrelsens nye system til at fastsætte behovet for audit i engrosvirksomheder med

behandling giver større ensartethed i vurderingen af kontrolbehovet.

Tilstedeværelsen af risikopointsystemet til vurdering af kontrolbehovet er med til at sikre større

ensartethed i bedømmelsen af virksomhederne, end hvis det ikke havde været der.

Revisionsenheden har spurgt fødevareregionerne, hvad de synes om anvendelse af risikopoint

til vurdering af kontrolbehovet. Regionerne udtrykker stor tilfredshed med systemet. Det giver

større ensartethed i vurderingen af kontrolbehovet og udgør samtidig dokumentation for

vurderingen af kontrolbehovet.

Det blev også anført, at systemet er tungt og svært at operere med, da det er nyt, og medarbejderne

skal vænne sig til at bruge det.

Det blev videre nævnt, at det kan være svært at vurdere, hvor stor en produktion er. Ved fastsættelse

af risikopoint for hver af risikofaktorerne skal kontrolafdelingerne vurdere niveauet i

hver enkelt virksomhed. Som eksempel kan gives risikofaktoren, der handler om vareudvalg.

Behov for audit vurderes henholdsvis lavere, normalt eller højere, hvis følgende betingelser er

opfyldt:

Tabel 22: Eksempel på risiko-faktor: Vareudvalg

Risiko-faktor: Vareudvalg Point

Lavere: Hvis virksomheden kun fremstiller eller forhandler et begrænset antal produkter -5

Normalt: Hvis virksomhedens vareudvalg svarer til standard for branchen 0

Højere: Hvis virksomheden fremstiller et bredt spektrum af forskellige produkter med forskellige produktionsprocesser

eller forhandler et stort antal forskellige fødevarer.

+5

Kilde: Auditfrekvensvejledningen 2006.

Tabellen viser, at der kan ske en justering af kontrolbehovet alt efter størrelsen af virksomhedens

vareudvalg. Fremstiller virksomheden for eksempel få produkter, anses risikoen som

lavere, og virksomheden skal følgelig have færre risikopoint.

Bedømmelsen af, om et vareudvalg er begrænset, er standard for branchen, eller om det er

bredt eller stort, foretages af de tilsynsførende på baggrund af en individuel, skønsmæssig

bedømmelse af virksomheden. De tilsynsførende laver en tilsvarende vurdering af virksomheden

for de øvrige risikofaktorer.

Fødevarestyrelsens kommentar til rapporten:

Udøvelse af skøn er en del af de tilsynsførendes professionelle rutine.

87

More magazines by this user
Similar magazines