Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

foedevarestyrelsen.dk

Download publikationen som PDF - Fødevarestyrelsen

Tabel 9: Underforbrug i timer fordelt på aktiviteter

Beskrivelse Underforbrug i timer

Dyreværn kalvebesætninger 153

Enkeltdyrsregistrering kvæg 165

Dyreværn svinebesætninger 174

Centralt koordinerede projekter (CKL) 182

Pressekontakt på andre områder end fugleinfluenza 200

Ekstern kommunikation på andre områder end fugleinfluenza 244

Omsætning (dyr og non-food) 425

Servicefunktioner 435

Personaleadministration 460

Merarbejde 747

TSE projektorganisation 887

Det veterinære beredskab (ekskl. fugleinfluenza) 1.096

Udvikling af det veterinære beredskab 1.149

Ledelse 1.404

Tabellen viser en oversigt over aktiviteter med et underforbrug på mere end 4 ugers almindelig arbejdstid. Kilde:

Notat af 7. april 2006 – ”Fugleinfluenza – timeforbrug og driftsudgifter pr. 29 marts 2006”.

Fødevarestyrelsen blev i forbindelse med fund af fugleinfluenza i 2006 nødt til at prioritere

sine arbejdsopgaver for at frigive ressourcer til beredskabet og bekæmpelsen af sygdommen.

Som det fremgår af tabel 9 var det frem til 29. marts 2006 især aktiviteterne ledelse, udvikling

af det veterinære beredskab og det øvrige veterinære beredskab, som Fødevarestyrelsen nedprioriterede

i forbindelse med fugleinfluenzaen. Dette er aktiviteter, hvor der helt naturligt vil

blive omprioriteret mange ressourcer i forbindelse med kriser. En stor del af ressourcerne

knyttet til det veterinære beredskab vil blive prioriteret til at afhjælpe krisen, mens det øvrige

veterinære beredskab nedprioriteres i en periode. Samtidig kræver kriser en stor indsats på det

ledelsesmæssige område, hvorfor ressourcerne også på dette område koncentrerer sig om krisen.

Rapporten om prioriteringer ved kriser anbefaler på det regionale niveau, at nedprioritere følgende

opgaver relateret til fødevarekontrollen:

• Kosttilskud.

• Prøveudtagning i forbindelse med CKL-projekter.

• Registrering af primærproducenter med salg til forbrugere.

• Procentvis nedsættelse af audit i virksomheder uden behandling.

• Procentvis nedsættelse af audit i øvrige detailvirksomheder.

• Risikobaserede kontrolbesøg med medicinforbrug i besætningerne.

Af tabel 9 fremgår Fødevarestyrelsens reelle prioriteringer under krisen. Tabellen viser således

en oversigt over, hvilke aktiviteter Fødevarestyrelsen nedprioriterede for at frigive ressourcer

til bekæmpelsen af fugleinfluenzaen. Sammenholder man listen over rapportens anbefalinger

relateret til fødevarekontrollen med tabel 9, fremgår det, at aktiviteterne relateret til

fødevarekontrollen kun i et enkelt tilfælde er blevet nedprioriteret. Det drejer sig om prøveudtagning

i forbindelse med CKL-projekter.

57

More magazines by this user
Similar magazines