Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

vstecb.cz

Untitled - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých ...

Kabourková,K.,Walterová,D.,Maršík.M.:Evidenceupodnikatelů 11světšímpočtemzaměstnancůasrozšiřovánímpodnikatelskýchaktivit,abyihnedodpočátkuúčtovalpodvojně.Tímseivyhnenáročnémupřechodumezidaňovouevidencíaúčetnictvím.Reference[1]Ryneš,P.,Podvojnéúčetnictvíaúčetnízávěrka2009,Olomouc:Anag,s.r.o.2009,974stran.ISBN978-80-7263-503-0.[2]Sedláček,J.,Daňováevidencepodnikatelů2008,Praha:GradaPublishing,a.s.2008,128stran.ISBN978-80-247-2537-6.[3]Zákonč.563/1991Sb.,oúčetnictvívpozdějšíchzněních[4]Zákonč.586/1992Sb.,odaníchzpříjmůvpozdějšíchzněních[5]Zákonč.261/2007Sb.,ostabilizaciveřejnýchrozpočtů[6]Zákonč.235/2004Sb.odanizpřidanéhodnotyThisarticleaimsistocomparetheevidenceforindividualbusinessman,whokeepsaccountingincludingtaxrecords.Notonlytherearedifferencesinnumerofinformation,thesesystemsprovide,butduetothedifferentwayofevidencetherearefundamentallydifferentbasisforcalculationofincometax.Keywords:accounting,taxevidence,individualbusiness,cashbookEvidence for businessmen individuals comparationofaccountingandtaxevidenceKontaktníadresa:Ing.KristinaKabourková,VysokáškolatechnickáaekonomickávČeskýchBudějovicích,Okružní10,37001ČeskéBudějovice,e-mail:kabourkova@mail.vstecb.czKABOURKOVÁ,K.,WALTEROVÁ,D.,MARŠÍK.M.Evidenceupodnikatelůfyzickýchosob,porovnáníúčetnictvíadaňovéevidence.LitteraScripta,2009,roč.2,č.2,s.7–11.ISSN1802-503X.

More magazines by this user
Similar magazines