Views
4 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Etapa 2 : Conectarea

Etapa 2 : Conectarea camerei ºi a calculatorului Etapa 3-A:Copierea imaginilor pe calculator Cablul USB 2 Spre mufa USB 1 Spre mufa USB • Pentru Windows 2000/Me, urmaþi procedura explicatã la “Etapa 3-B : Copierea imaginilor pe calculator” pag.109. • Pentru Windows XP, când interfaþa de asistenþã nu apare automat, urmaþi procedura explicatã la “Etapa 3-B : Copierea imaginilor pe calculator” pag. 109. Aceastã secþiune descrie un exemplu de copiere a imaginilor în directorul “My Documents”. Dacã acest ecran nu apare, apãsaþi butonul declanºator al camerei foto pânã la jumãtate în jos. • La folosirea mediului Windows XP se lanseazã automat interfaþa AutoPlay. 1 Dupã realizarea conexiunii USB la Etapa 2, faceþi clic pe [Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard] T [OK] pentru ca interfaþa de asistenþã sã aparã automat pe ecran. Este afiºatã interfaþa “Scanner and Camera Wizard”. 2 Faceþi clic [Next]. Sunt afiºate imaginile stocate pe cardul de memorie al camerei. • Dacã sofware-ul (furnizat) a fost instalat, poate fi afiºatã fereastra [Import Images] (aducerea imaginilor) (pagina 115). În acest caz, puteþi de asemenea importa imagini folosind “Picture Motion Browser”. 108

3 Faceþi clic în cãsuþa de bifare corespunzãtoare imaginilor care nu vã intereseazã pentru a le dezactiva marcajul ºi pentru ca acestea sã nu fie copiate, apoi faceþi clic [Next]. 5 Faceþi clic pe butonul corespunzãtor indicaþiei [Nothing. I’m finished working with these pictures] (Nimic. Am încheiat lucrul cu aceste imagini) pentru a-l selecta, apoi faceþi clic [Next]. Este afiºatã interfaþa “Picture Name and Destination” (Denumirea imaginii ºi destinaþia ei). 4 Selectaþi o denumire ºi o destinaþie pentru imagini, apoi faceþi clic [Next]. Este afiºatã interfaþa “Completing the Scanner and Camera Wizard”. 6 Faceþi clic [Finish]. Interfaþa dispare. • Pentru a continua copierea altor imagini deconectaþi cablul USB (pagina 111). Dupã aceea urmaþi procedura explicatã la “Etapa 2 : Conectarea camerei ºi a calculatorului” de la pagina 108. Începe copierea imaginilor. Când copierea se încheie, pe ecran apare interfaþa “Other Options” (Alte opþiuni). • Aceastã secþiune prezintã un exemplu de copiere a imaginilor în directorul “My Documents”. • Prin aceastã metodã nu pot fi afiºate imagini în format RAW. Alegeþi la pasul 1 [Open folder to view files], apoi deschideþi directorul [DCIM] urmând procedura descrisã la pasul 3-B, de la pagina urmãtoare, ºi copiaþi imaginile. 109