Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Rotirea imaginii Puteþi

Rotirea imaginii Puteþi roti imaginea redatã. Buton de comandã 1 Afiºaþi imaginea care vreþi sã fie rotitã, redând-o singurã pe întreg ecranul. 2 La fiecare apãsare a V de la butonul de comandã, imaginea este rotitã dupã cum este ilustrat mai sus. • Odatã ce aþi rotit imaginea, informaþiile legate de aceastã operaþie sunt reþinute, chiar dacã afiºaþi alte imagini sau dacã întrerupeþi alimentarea. Este posibil însã ca imaginile sã nu fie rotite, aceasta depinzând de software. • Când copiaþi imagini rotite cu ajutorul calculatorului, aplicaþia “Picture Motion Browser” (furnizatã) poate afiºa corect imagini rotite. Imaginea este redatã în poziþia rotitã data viitoare când este accesatã. • Puteþi roti o imagine când folosiþi un suport de înregistrare protejat la scriere, însã imaginea nu va mai fi afiºatã rotit data viitoare. 76

Mãrirea imaginilor O imagine poate fi mãritã pentru a fi examinatã mai atent. Buton de micºorare Buton de mãrire Buton (Afiºaj) Buton de redare Buton de comandã 1 Apãsaþi butonul (Mãrire) în modul redare a unei singure imagini (sau în modul index). Este mãrit centrul imaginii. • Puteþi mãri scala la care este afiºatã imaginea cu butonul folosind butonul (Micºorare). (Mãrire) sau o puteþi reduce 2 Selectaþi porþiunea care vreþi sã fie mãritã cu ajutorul V/v/b/B de la butonul de comandã. • Puteþi selecta imaginea cu Discul de reglaj. • De fiecare datã când apãsaþi centrul Discului de comandã, interfaþa comutã între imaginea mãritã ºi cea afiºatã pe integral. Zona care sã fie mãritã dacã este apãsat butonul central Identificarea zonei mãrite în întreaga imagine 3 Apãsaþi butonul (Redare) pentru ca sã fie pãrãsitã redarea imaginii mãrite ºi pentru a se reveni la redarea unei singure imagini sau la redarea index. Scalele de mãrire sunt urmãtoarele. (Scala nu este afiºatã) Dimensiunea imaginii L : 10 M M : 5,6 M S : 2,5 M Domeniul scalei Aprox. × 1,1 – × 12 Aprox. × 1,1 – × 9 Aprox. × 1,1 – × 6 • La apãsarea butonul (Afiºaj) sunt ºterse indicaþiile de pe ecran în cursul redãrii mãrite. 77