Views
7 months ago

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

Sony DSLR-A100H - DSLR-A100H Mode d'emploi Roumain

qf La înregistrare :

qf La înregistrare : Butonul de +/– Expunere (37, 65) La redare : Buton (pentru micºorarea imaginii redate) (72, 77) qg La înregistrare : Butonul AEL (AE Lock - expunere automatã fixatã) (39, 67) La redare : Buton (pentru mãrirea imaginii redate) (77) qh Indicator luminos de acces (T pasul 4**) qj Comutator (Super Steady shot) (T pasul 5**) qk Capac pentru compartimentul destinat cardului CF (T pasul 4**) ql Mufã VIDEO / USB (94, 124) w; Slot de introducere a cardului CF (T pasul 4**) qh Pârghie de scoatere a cardului CF (T pasul 4**) 1 Sistem de prindere de trepied • Folosiþi un trepied al cãrui ºurub de prindere este mai mic de 5,5 mm ( 7 / 32 inch). Nu veþi putea prinde în siguranþã camera de trepiede care au ºuruburi mai lungi ºi este posibil sã deterioraþi camera foto. 2 Pârghie de deschidere a capacului compartimentului pentru acumulator (T pasul 1**) 3 Pârghie de blocare (T pasul 1**) 4 Locaº de introducere a acumulatorului T (pasul 1**) 5 Capacul compartimentului pentru acumulator (T pasul 1**) ** “Citiþi mai întâi aceste informaþii” - broºurã separatã. 20

Ataºarea curelei de umãr Aceastã camerã are douã bride de care puteþi ataºa cureaua de umãr. Prindeþi capãtul cu suportul pentru telecomandã al curelei de brida integratã în corpul camerei, iar celãlalt capãt în partea opusã. Când treceþi cureaua prin inelul de prindere, prindeþi extremitatea curelei cu degetul, aºa cum este arãtat în imaginea de mai jos, ºi deplasaþi mai degrabã inelul de susþinere decât capãtul curelei pânã se ajunge într-o poziþie în care camera este prinsã în siguranþã. suportul pentru telecomandã Inel prindere de Dacã inelul de prindere cade de pe curea, puneþi-l la loc pe curea cu partea striata în sus. Partea striatã a inelului de prindere 21