Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Fejlfinding Hvis du har

Fejlfinding Hvis du har problemer med kameraet, kan du prøve følgende løsninger. 1 Kontroller punkterne på side 118 til 125. Se side 126, hvis der vises en kode, f.eks. "C/E:ss:ss" på skærmen. 2 Tag batteriet ud, vent i ca. et minut, sæt batteriet i igen, og tænd for kameraet. 3 Initialiser indstillingerne (side 90). 4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted. Vær opmærksom på, at når du indleverer kameraet til reparation, giver dit samtykke til at Sony må gennemgå indholdet af den interne hukommelse og musikfiler. Du kan finde flere oplysninger om dette produkt og svar på ofte stillede spørgsmål på vores kundesupport-webstedet. http://www.sony.net/ Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Batteri og strøm Batteriet kan ikke indsættes. • Isæt batteriet korrekt ved at skubbe batteriudløseren til side. Kan ikke tænde kameraet. • Når du har sat batteriet i kameraet, kan der gå lidt tid, før det tændes. • Isæt batteriet korrekt. • Batteriet er tomt. Isæt et opladet batteri. • Brug et anbefalet batteri. Strømmen slukkes pludseligt. • Kameraet slukkes muligvis automatisk for at beskytte kameraet, afhængigt af kameraet og batteritemperaturen. I dette tilfælde vises en meddelelse på LCD-skærmen, før kameraet slukkes. • Hvis du ikke betjener kameraet i et vist tidsrum, efter det er tændt, slukkes det automatisk for at forhindre afladning af batteriet, når [Strømbesparelse] er indstillet til [Standard] eller [Stamina]. Tænd kameraet igen. 118 DK

Indikatoren for batteriniveau viser forkert. • Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser. • Det faktiske batteriniveau svarer ikke til det, der vises af indikatoren for batteriniveau. Aflad batteriet helt, og lad det derefter helt op igen for at korrigere visningen. Indikatoren vil evt. ikke være nøjagtig alt efter brugsforholdene. • Batteriet er dødt (side 133). Udskift det med et nyt. Batteriet kan ikke oplades. • Du kan ikke oplade batteriet med vekselstrømsadapteren (sælges separat). Brug batteriopladeren til at lade batteriet op. CHARGE-lampen blinker under opladning af et batteri. • Fjern og isæt batteriet, og kontroller, at det er isat korrekt. • Temperaturen kan være uegnet til opladning. Prøv at oplade batteriet igen indenfor det korrekte temperaturinterval (10 °C til 30 °C). • Du kan finde flere oplysninger på side 134. Optagelse af stillbilleder/film Kan ikke udskrive billeder. • Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet. Hvis den er fuld, skal du gøre et af følgende: – Slet unødvendige billeder (side 42). – Udskift hukommelseskortet. • Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades. • Det anbefales til filmoptagelse, at du bruger et hukommelseskort på mindst 1 GB. • Indstil [Demotilstand] til [Fra] (side 89). Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Funktionen Smiludløser fungerer ikke. • Der optages kun billeder, hvis der registreres et smilende ansigt. • Indstil [Demotilstand] til [Fra] (side 89). Antislørfunktionen fungerer ikke. • Antislørfunktionen fungerer muligvis ikke rigtigt ved optagelse af natsekvenser. • Der tages billede selv når knappen kun er trykket halvt ned. Optagelse tager lang tid. • Når lukkerhastigheden bliver langsommere end en bestemt hastighed ved lav belysning, aktiveres NR (Noise Reduction) langsom lukkerfunktion automatisk for at reducere billedstøjen. Optagelse under disse forhold tager lang tid. • Funktionen Reduktion af lukkede øjne virker ikke. Nulstil [Reduktion af lukkede øjne] til [Fra] (side 67). Billedet er ude af fokus. • Motivet er for tæt på. Sørg for at placere objektivet længere væk fra motivet end den korteste optagelsesafstand (ca. 5 cm (W)/50 cm (T) (DSC-W380/W390), 4 cm (W)/60 cm (T) (DSC-W350/ W360) fra objektivet). • Tilstanden (Tusmørke), (Landskab) eller (Fyrværkeri) (kun DSC-W380/W390) er valgt i Valg af motiv, når der optages stillbilleder. 119 DK