Views
7 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Søgning på

Søgning på MENUpunkter/indstillinger Opt.funkt. (udelukkende DSC-W350/W360) 1 Indstil funktionsknappen på (Stillbillede). 2 MENU t (Opt.funkt.) t den ønskede tilstand (Intelligent autojustering) (Auto programmeret) (Valg af motiv) Gør det muligt at lave optagelser med automatisk justerede indstillinger (side 23). Gør det muligt at optage med automatisk justeret eksponering (både lukkerhastighed og blændeværdi) (side 28). Du kan indstille forskellige funktioner med menuen. Gør det muligt at optage med forudangivne indstillinger, afhængigt af motivet (side 31). Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 44 DK

Søgning på MENUpunkter/indstillinger Filmoptagelsesscene Gør det muligt at optage film med forud angivne indstillinger afhængigt af motivet. 1 MENU t (Filmoptagelsesscene) t den ønskede tilstand (Auto) (Under vandet) Justerer indstillingen automatisk. Optager under vandet i naturlige farver når du anvender et vandtæt undervandshus (havudstyr osv.). Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 45 DK