Views
6 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Lysmålermetode Vælger

Lysmålermetode Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at bestemme eksponeringen. 1 MENU t (Lysmålermetode) t den ønskede tilstand (Multi) (Center) (Spot) Deler motivet op i flere områder og måler hvert område. Kameraet bestemmer en afbalanceret eksponering (Måling på flere mønstre). Måler centrum af et billede og bestemmer eksponeringen baseret på motivets lysstyrke (Centervægtet måling). Måler kun en del af motivet (Punktmåling). Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller når der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden. Kryds til punktmåling Placeres på motivet Bemærk • [Spot] kan ikke vælges i filmtilstand. • Funktionen Registrering af ansigter kan ikke bruges, når du har indstillet Lysmålermetode til andet end [Multi]. • Lysmålermetode er fastlåst på [Multi] i følgende situationer: – Intelligent Autojustering – Tilstanden Nem optagelse – Når funktionen Smiludløser er aktiveret – Når blitzen er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer] Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 60 DK

Scenegenkendelse I tilstande Automatisk justering, registrerer kameraet automatisk optageforholdene og tager derefter billedet. Når der registreres et bevægelse, øges ISO-følsomheden i overensstemmelse med bevægelserne for at reducere motivslør (Registrering af bevægelse). 1 MENU t (Scenegenkendelse) t den ønskede tilstand (Auto) (Avanceret) Eksempel på billede, hvor (Modlys) er blevet aktiveret. Guide og ikon til scenegenkendelse Kameraet genkender følgende motivtyper. Når kameraet finder det optimale motiv, vises det tilsvarende ikon og guide. (Tusmørke), (Tusmørke portræt), (Tusmørke med stativ), (Modlys), (Modlysportræt), (Landskab), (Makro), (Portræt) Når kameraet genkender en motivtype, skifter den til de mest optimale indstillinger og optager billedet. Når kameraet genkender en motivtype, skifter den til de mest optimale indstillinger. Hvis kameraet genkender (Tusmørke), (Tusmørke portræt), (Tusmørke med stativ), (Modlys) eller (Modlysportræt), ændres indstillingen automatisk, og der optages et andet billede. • Når du tager to billeder efter hinanden, skifter + tegnet på ikonet farve til grøn. • Når der optages to rammer, vises de to billeder ved siden af hinanden umiddelbart efter de er taget. • Når [Reduktion af lukkede øjne] vises, tages der automatisk 2 billeder, og det billede, der indeholder åbne øjne, vælges automatisk. Du kan finde flere oplysninger om funktionen Reduktion af lukkede øjne i afsnittet "Hvordan fungerer funktionen Reduktion af lukkede øjne?". Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Bemærk • Scenegenkendelse understøtter ikke brug af digital zoom. • Scenegenkendelse er fastlåst på [Auto] i følgende situationer: – Når Serieoptagelse-tilstand er valgt – Når funktionen Smiludløser er aktiveret – Når selvudløseren er indstillet til [Selvportræt, én person] eller [Selvportræt, to personer] • Du kan vælge mellem blitzindstillingerne [Auto] og [Fra]. • Et -motiv (Tusmørke med stativ) kan ikke altid genkendes i omgivelser, hvor vibrationer forplantes til kameraet, selvom det er monteret på et stativ. • Nogle gange bliver lukkeren langsom, når et motiv genkendes som et -motiv (Tusmørke med stativ). Hold kameraet stille under optagelsen. • Nogle gange kan kameraet ikke genkende et motiv – dette afhænger af situationen. Fortsættes r 61 DK