Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Søgning på

Søgning på MENUpunkter/indstillinger Blitz (udelukkende DSC-W380/ W390) I tilstanden Nem optagelse kan indstillingen Blitz vælges med knappen MENU. 1 Indstil funktionsvælgeren til (Nem optagelse). 2 MENU t [Blitz] t z på kontrolknappen 3 Vælg den ønskede tilstand. Auto Fra Blitzen aktiveres automatisk i mørke områder eller hvis der er modlys. Bruger ikke blitz. Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 50 DK

Indstillinger for serieoptag. Du kan vælge enkeltbilledtilstand eller serieoptagelse. 1 MENU t (Indstillinger for serieoptag.) t den ønskede tilstand (Enkelt) (Serie optagelse) Optager et enkelt billede. Optager op til 100 billeder i rækkefølge, når du trykker på udløserknappen og holder den nede. Bemærk • Serieoptagelse-tilstand er ikke tilgængelig i Let optagelse-tilstand, Panorering, Filmtilstand eller Smiludløser. • Blitzen indstilles til [Fra]. • Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på maksimalt fem billeder. • Optageintervallet bliver længere, afhængigt af indstillingen af billedstørrelsen. • Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller hukommelseskortet er fuldt, stopper serieoptagelsen. • [Fokus], [Hvidbalance] og [EV] justeres for det første billede, og disse indstillinger bruges også til de øvrige billeder. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 51 DK