Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Slet Gør det muligt at

Slet Gør det muligt at vælge uønskede billeder til sletning. Du kan også slette billeder ved hjælp af knappen MENU (side 74). 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 Knappen (Slet) t den ønskede tilstand t z på kontrolknappen Alle billeder i datointerval Alle i denne mappe Flere billeder Dette bil. Afslut Sletter alle billeder indenfor dataintervallet i den valgte mappe med det samme. Tryk på [OK] t z efter trin 2. Gør det muligt at vælge og slette flere billeder. Gør følgende efter trin 2. 1Vælg et billede, og tryk derefter på z. Gentag ovenstående trin, indtil der ikke er flere billeder, der skal slettes. Vælg et billede med en -markering igen for at fjerne -markeringen. 2MENU t [OK] t z. Sletter det aktuelt viste billede i enkeltbilledtilstand. Annullerer sletningen. Bemærk • i Nem visning-tilstand kan du kun slette det billede, der aktuelt vises. • Når den interne hukommelse anvendes til at gemme billeder, er visningstilstanden indstillet til [Mappevisning]. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks zDu kan skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstand, når du vælger billeder Tryk på knappen (T) på W/T (zoom)-knappen i indekstilstand for at vende tilbage til enkeltbilledtilstand, og tryk på knappen (Indeks) (W) i enkeltbilledtilstand for at vende tilbage til indekstilstand. • Du kan også skifte mellem indeks- og enkeltbilledtilstand i [Beskyt], [DPOF] eller [Udskriv]. 42 DK

Visning af film 1 Tryk på knappen (Afspilning) for at skifte til afspilningstilstand. 2 Vælg en film med kontrolknappen. 3 Tryk på z. Filmafspilningen starter. Kontrolknap z B b V Bemærk Afspilningsfunktion Afspil/Pause Spoler hurtigt fremad Spoler hurtigt tilbage • Du kan muligvis ikke afspille billeder, der er taget med et andet kamera. zOm skærmen til visning af film Viser skærmen til indstilling af lydstyrken. • Tilpas lydstyrken med v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på z. Vælg det billede, som du vil have vist med b/B på kontrolknappen, og tryk på z. Afspilningsbjælken vises, og du kan kontrollere en films afspilningsposition. , eller vises på skærmen til visning af film. Det viste ikon afhænger af billedets format og kvalitet. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Afspilningsbjælke 43 DK