Views
5 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sådan indfanger den men

Sådan indfanger den men grundlæggende hvide farve i tilstanden [1 tryk indst.] 1 Ret kameraet mod noget hvidt, f.eks. et stykke papir, for at fylde skærmen med samme lysforhold, som motivet skal optages under. 2 MENU t (Hvidbalance) t [1 tryk indst.] t z på kontrolknappen Skærmen bliver sort et kort øjeblik, og optageskærmen vises igen, når hvidbalancen er justeret og gemt i hukommelsen. Bemærk • Hvis indikatoren blinker under optagelse, er hvidbalancen ikke indstillet endnu eller kan muligvis ikke indstilles. Anvend automatisk hvidbalance. • Du må ikke ryste eller slå på kameraet under en igangværende [1 tryk indst.]. • Når blitz-tilstand er indstillet til [Til] eller [Langsom synkro], justeres hvidbalancen til i forhold til det lys, som blitzen afgiver. • De hvide referencer hentet ned med [Hvidbalance] og [Hvidbalance under vandet] gemmes separat. zEffekter af lysforhold Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene. Farvetonerne justeres automatisk, men kan også justeres manuelt med funktionen Hvidbalance. Vejr/belysning Dagslys Skyet Fluorescerende Skinnende Lysets Hvidt (standard) Blåligt Grønt farveskær Rødligt karakteristika Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 56 DK

Hvidbalance under vandet Justerer farvetoner, når kameraet er indstillet til tilstanden motiv eller (Under vandet) for film. (Under vandet) under Valg af 1 MENU t (Hvidbalance under vandet) t den ønskede tilstand (Auto) (Under vandet 1) (Under vandet 2) (Et tryk) Justerer automatisk farvetonerne under vandet, så at de ser naturlige ud. Justerer for tilstande under vandet, hvor blå farve dominerer. Justerer for tilstande under vandet, hvor grøn farve dominerer. Justerer hvidbalancen i forhold til lyskilden. Den hvide farve, der er gemt i tilstanden [1 tryk indst.], bruges som reference for hvid. Brug denne tilstand, når farven ikke kan gengives korrekt med [Auto] eller andre tilstande. (1 tryk indst.) Husker den grundlæggende hvide farve, som vil blive anvendt i tilstanden [Et tryk] (side 56). Bemærk • Alt efter vandets farve, vil Hvidbalance under vandet muligvis ikke fungere korrekt, selv om du har valgt [Under vandet 1] eller [Under vandet 2]. • Når blitzen er [Til] kan hvidbalancen kun justeres til [Auto], [Et tryk], eller [1 tryk indst.]. • [1 tryk indst.] kan ikke vælges når blitzen lades op. • De hvide referencer hentet ned med [Hvidbalance] og [Hvidbalance under vandet] gemmes separat. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 57 DK