Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția 2018

culturadata

Vitalitatea culturală a orașelor este un studiu ce are în vedere gradul de dezvoltare a orașelor din România prin prisma cererii și a ofertei culturale. Societățile prezentului sunt într-o continuă dinamică pe toate palierele – economic, social, politic, moral și, nu în ultimul rând, cultural. Motiv pentru care este important să vedem cum putem caracteriza orașele României din perspectiva vitalității culturale, într-un context în care economia creativă are o pondere din ce în ce mai mare pentru modul în care mediul urban se dezvoltă.

Ca punct de plecare, ediția 2018 a studiului Vitalitatea culturală a orașelor s-a bazat pe ediția din 2016 a aceluiași studiu (la care au fost aduse anumite modificări), precum și pe studiul Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators, publicat în 2006 de către cercetători de la The Urban Institute. Conform acestora, vitalitatea culturală poate fi descrisă prin prezență, participare și suport. Astfel, am încercat, pe cât de bine s-a putut din perspectiva datelor existente, să avem indicatori ce acoperă aceste trei caracteristici.

Resurse umane specializate 39

meserii) și numărul de absolvenți din liceele cu profil de arte;

altfel spus, itemi care descriu consumul cultural și resursa

umană potențială. Cu toate acestea, un aspect important al

orașului Târgu Mureș este reprezentat și de resursele umane

existente.

Atât creșterea scorului, cât și a poziției pe care orașul o

ocupă se datorează includerii în analiză a indicatorului privind

personalul de specialitate din instituțiile de cultură, ceea ce

demonstrează că acest oraș are posibilitatea de a forma și de

a angaja personal în domeniul artistic sau cultural.

Târgu Jiu

Ca și în edițiile precedente ale studiului, Târgu Jiu este un

oraș important din punctul de vedere al resurselor umane

specializate. În acest an, orașul se află pe poziția a treia în

top, scăzând doar cu o poziție față de perioada 2010-2015, în

care s-a menținut mereu pe poziția a doua.

Pozițiile pe care Târgu Jiul le-a ocupat de-a lungul anilor

pe dimensiunea resurselor umane specializate (mereu în top

trei) nu sunt întâmplătoare. După cum a fost observat în ediția

anterioară a studiului, resursele umane specializate reprezintă

punctul forte al orașului comparativ cu celelalte dimensiuni

axate pe infrastructură, industrii creative, participare sau

cheltuieli bugetare pentru cultură.

Bineînțeles că și în interiorul acestei dimensiuni, luată

singular, există itemi pe care orașul Târgu Jiu performează mai

bine comparativ cu alții. Astfel, cele mai mari scoruri au fost

obținute pentru: numărul de absolvenți ai școlilor populare de

arte, numărul de cursanți înscriși în aceste școli populare de

arte, precum și mărimea personalului didactic de specialitate

din școlile de artă populară / școlile de arte și meserii.

Miercurea Ciuc

Miercurea Ciuc se află în această ediție pe locul patru în

topul vitalității culturale privind resursele umane specializate.

În perioada 2010-2015, orașul a ocupat prima poziție. Similar

orașului Târgu Jiu, și pentru Miercurea Ciuc dimensiunea

resurselor umane specializate este cea mai predominantă.

Cele două modalități de a calcula scorul pe această

dimensiune indică două lucruri importante. În primul rând,

scăderea de la 3,87 (anul 2015) la un scor de 1,97 (anul

2016), utilizând aceeași metodă de calcul, arată că a existat

o dinamică internă la nivelul acestei dimensiuni, în general,

deoarece un scor care a fost aproape înjumătățit de la un

an la altul ar fi menținut Miercurea Ciuc pe primul loc. În al

doilea rând, arată importanța resurselor umane specializate

în artă și cultură care sunt existente, nu doar potențiale. Prin

urmare, deși punctul forte al acestui oraș este capacitatea sa

de a forma resurse umane specializate în domeniile culturale

și artistice, scăderea acestui indice demonstrează o neputință

de a crea posibilități pentru absolvenții din învățământul de

artă din oraș.

Alba Iulia

Alba Iulia se menține în topul primelor șase orașe cu o

vitalitate crescută, oscilând din anul 2010 între locurile 5 și

6. Menținerea în top de-a lungul acestor ani indică abilitatea

orașului de a forma personal specializat în domeniul cultural.

Punctele tari ale orașului Alba Iulia, în materie de itemi din

care este compusă dimensiunea resurselor umane specializate,

sunt școlile și liceele cu profil artistic, excelând în ceea ce

privește elevii care sunt înscriși și care le-au absolvit, precum

și resursa umană alocată pentru educarea elevilor numărul

de profesori angajați.

După cum poate fi observat în Tabelul 6, situația unităților

de învățământ cu profil artistic este cea care favorizează

Alba Iulia în topul resurselor umane specializate. O scădere

de la 1,19 la 0,75 odată cu schimbarea metodologiei, prin

adăugarea personalului existent în instituțiile de cultură, arată

că numărul persoanelor specializate în zona cultural-artistică

este relativ mic, raportat la populația orașului.

Similar magazines