Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția 2018

culturadata

Vitalitatea culturală a orașelor este un studiu ce are în vedere gradul de dezvoltare a orașelor din România prin prisma cererii și a ofertei culturale. Societățile prezentului sunt într-o continuă dinamică pe toate palierele – economic, social, politic, moral și, nu în ultimul rând, cultural. Motiv pentru care este important să vedem cum putem caracteriza orașele României din perspectiva vitalității culturale, într-un context în care economia creativă are o pondere din ce în ce mai mare pentru modul în care mediul urban se dezvoltă.

Ca punct de plecare, ediția 2018 a studiului Vitalitatea culturală a orașelor s-a bazat pe ediția din 2016 a aceluiași studiu (la care au fost aduse anumite modificări), precum și pe studiul Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators, publicat în 2006 de către cercetători de la The Urban Institute. Conform acestora, vitalitatea culturală poate fi descrisă prin prezență, participare și suport. Astfel, am încercat, pe cât de bine s-a putut din perspectiva datelor existente, să avem indicatori ce acoperă aceste trei caracteristici.

54 Industriile creative

Oradea

Oradea este municipiul care se regăsește pe poziția a patra

în clasamentul orașelor cu performanțe bune în cadrul SCCurilor,

având un parcurs relativ constant în perioada 2012-

2016. Valoarea indicatorului în anul 2016 a fost de 0,98, cu

0,08 mai puțin comparativ cu anul 2015.

În anul 2016, cifra de afaceri ajunge la aproximativ 6.800

de lei pe cap de locuitor, cu 49,2% mai mult față de anul 2012

și cu o creștere de aproximativ 11% față de anul 2015. Tot

în 2016, în cadrul sectoarelor culturale și creative din Oradea

sunt angajate aproximativ 50 de persoane raportat la mia

de locuitori (Tabelul 11). La rândul său, ponderea profitului

în cifra de afaceri nu a avut creșteri foarte mari în intervalul

2012-2016, fapt corelat cu dinamica redusă la nivelul celorlalți

doi itemi cifra de afaceri și numărul de angajați. Cu toate

acestea, a fost observat un trend pozitiv, de la 3,2% în 2012

la 6,6% în 2016.

Pe lângă sectorul de „Artizanat și meșteșuguri”, care

reprezintă o pondere de 60% din totalul cifrei de afaceri

generată de SCC-uri și în care forța de muncă reprezintă

aproximativ 64% din totalul de angajați al acestor sectoare,

industriile de IT și de arte vizuale reprezintă alți doi actori

importanți în cadrul economiei creative din municipiul Oradea,

acumulând o pondere de 28% din totalul cifrei de afaceri 92 .

Tabelul 11. Dinamica cifrelor de afaceri și a nr. de angajați din SCC. Oradea, 2012-2016 (urban)

Cifra de afaceri pe cap de locuitor

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

Evoluție %

2015-2016

Evoluție %

2012-2016

4.555,61 4.927,16 5.678,17 6.141,18 6.795,74 10,7% 49,2%

Numărul de angajați la 1.000 de locuitori

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

Evoluție %

2015-2016

Evoluție %

2012-2016

40,06 42,72 45,89 47,26 49,67 5,1% 24,0%

Brașov

Resursele și serviciile culturale ale municipiului Brașov

aduc o contribuție importantă la vitalitatea culturală a

orașului, acesta ocupând locul 5 în ierarhia orașelor din cadrul

capitolului de față. 92

Astfel, remarcăm faptul că SCC-urile au generat în anul

2016 o cifră de afaceri de aproximativ 5.753 de lei pe cap de

locuitor cu 66,5% mai mult față de anul 2012 , iar forța de

muncă ajunge în anul 2016 la aproximativ 30 de angajați la

mia de locuitori cu aproape 7% mai mult față de 2015 și cu

o creștere de 26% în intervalul 2012-2016 (vezi Tabelul 12). Și

92 Vezi Tabelele A8, A9 și A10 din Anexe.

în cazul ponderii profitului în cifra de afaceri au fost observate

evoluții care, deși nu au avut salturi foarte mari, au cunoscut

totuși un trend pozitiv de la 6,5% în 2012 la 9,1% în 2016.

Industria informatică are un aport important la viața

economică și socială a orașului (având o pondere de 26,5%),

dar există o puternică activitate și în cadrul altor sectoare,

precum artele vizuale, carte și presă sau publicitate. Acestea

din urmă stimulează atât creșterea economică, cu o pondere

de 20% din totalul cifrei de afaceri, cât și aspectele sociale care

contribuie la capitalul cultural al orașului, promovând, prin

activitatea de publicitate, turismul și evenimentele culturale

ce se regăsesc în municipiul Brașov 93 .

93 Vezi Tabelele A8, A9 și A10 din Anexe.

Similar magazines