Vitalitatea Culturală a Orașelor din România – ediția 2018

culturadata

Vitalitatea culturală a orașelor este un studiu ce are în vedere gradul de dezvoltare a orașelor din România prin prisma cererii și a ofertei culturale. Societățile prezentului sunt într-o continuă dinamică pe toate palierele – economic, social, politic, moral și, nu în ultimul rând, cultural. Motiv pentru care este important să vedem cum putem caracteriza orașele României din perspectiva vitalității culturale, într-un context în care economia creativă are o pondere din ce în ce mai mare pentru modul în care mediul urban se dezvoltă.

Ca punct de plecare, ediția 2018 a studiului Vitalitatea culturală a orașelor s-a bazat pe ediția din 2016 a aceluiași studiu (la care au fost aduse anumite modificări), precum și pe studiul Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators, publicat în 2006 de către cercetători de la The Urban Institute. Conform acestora, vitalitatea culturală poate fi descrisă prin prezență, participare și suport. Astfel, am încercat, pe cât de bine s-a putut din perspectiva datelor existente, să avem indicatori ce acoperă aceste trei caracteristici.

58 Așezămintele culturale

Miercurea Ciuc

Miercurea Ciuc este orașul care se regăsește pe ultima

poziție a topului din cadrul sectoarelor culturale și creative,

obținând un scor de 0,42 de puncte. Anul 2016 este primul

în care Miercurea Ciuc intră în top 10, oscilând, conform

metodologiei anterioare, între locurile 18 și 12 în intervalul

2010-2015.

Referitor la itemii care au compus acest scor, s-a observat

că sectoarele culturale și creative au generat în anul 2016 o

cifră de afaceri de aproximativ 4.162 de lei pe cap de locuitor,

cu 60,5% mai mult față de anul 2012, iar forța de muncă

ajunge în anul 2016 la aproximativ 46 de angajați la mia de

locuitori (Tabelul 17), în timp ce ponderea profitului în cifra de

afaceri a avut un trend general ascendent.

Referitor la domeniile care compun industria creativă,

putem spune că principalul actor, cu o contribuție semnificativă

la economia creativă a orașului Miercurea Ciuc, este cel de

„Artizanat și meșteșuguri”, care reprezintă o pondere de 64%

din totalul cifrei de afaceri, iar forța de muncă ocupată de

acest sector este în proporție de 75% din total. Secundare sunt

sectoarele de carte și presă și IT, acestea generând împreună o

cifră de afaceri de aproximativ 22% din totalul cifrei de afaceri

și aproximativ 15% din numărul total de angajați în SCC-uri 98 .

Tabelul 17. Dinamica cifrelor de afaceri și a nr. de angajați din SCC. Miercurea Ciuc, 2012-2016 (urban)

Cifra de afaceri pe cap de locuitor

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

Evoluție %

2015-2016

Evoluție %

2012-2016

2.593,98 2.865,21 3.254,16 3.670,69 4.162,28 13,4% 60,5%

Numărul de angajați la 1.000 de locuitori

Anul

2012

Anul

2013

Anul

2014

Anul

2015

Anul

2016

Evoluție %

2015-2016

Evoluție %

2012-2016

34,76 37,75 41,25 44,00 45,71 3,9% 31,5%

9. Așezămintele culturale

Așezămintele culturale reprezintă un factor important în

regenerarea culturală a orașelor prin activitățile culturale

desfășurate pe plan local și prin implicarea comunității în

diverse acte de creație și manifestări artistice. 98

Așezămintele culturale sunt instituții publice de cultură

ce-și desfășoară activitatea în cadrul localităților urbane și

rurale organizate în unități administrativ-teritoriale de bază.

Ele funcționează în conformitate cu ordonanța publicată în

98 Vezi Tabelele A8, A9 și A10 din Anexe.

Monitorul Oficial la data de 28 decembrie 2016, Ordonanța

de urgență nr. 118/21/12/2006 privind înființarea, organizarea

și desfășurarea activității așezămintelor culturale. Conform

ordonanței, așezămintele culturale sunt definite ca „persoane

juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de

organizare și finanțare, care desfășoară activități în domeniul

cultural, de informare și de educație permanentă, reprezentând

servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea

coeziunii sociale și a accesului la informație”. De asemenea,

textul ordonanței aduce completări și cu privire la categoriile

Similar magazines