Views
10 months ago

Ajakiri Vegan 2018 #1

Ajakirja Vegan uues numbris vestleme Marke Starndbergi ja vegan aktivisti Kadri Aavikuga. Tuhnime natuke minevikus ja uurime, milline on olnud MTÜ Loomus teekond algusest kuni ühinenud organisatsioonini. Reisime koos väikese veganiga Lapimaale. Valentini päevale mõeldes vaatame, milline on selle tarbimispüha mõju keskkonnale ja palju, palju muud. Muidugi ei puudu ajakirjast välja rebitavad retseptid, jumestus-, filmi- ja raamatusoovitused.

lapse tervis 20

lapse tervis 20 VEGAN

lapse tervis KUIDAS MU LAPS SÖÖNUKS SAAB EHK VEGANMENÜÜDEST LASTEAEDADES - KADRI SIKK- Jah, toitainetelt tervisekaitsenõuetele vastavat vegantoitu võib lasteaedades valmistada ja lastele pakkuda. Ühe sellise menüü koos toitlustajatele mõeldud tehnoloogiliste kaartidega leiab vabalt kasutamiseks Eesti Vegan Seltsi kodulehelt. Kuid lapsevanematel tuleb ise lasteaedade ja toitlustajatega suhelda, et oma õigust nõuda. Selgitan, kuidas oleme siia jõudnud, millised on praegused takistused ja mida nende ületamiseks teha. Veganvanemad on minu silmis kangelased. Ka lasteta on kohati keeruline vegan olla, kogedes enamuse mõistmatust ja teadmatust veganluse osas, aga lapsevanemad peavad laste veganina kasvatamise osas rinda pistma ka nii-öelda moraalse paanikaga, mis levib ühiskonnas vastulainena praegu toimuvale hädavajalikule ning kiirele muutusele minna üle taimetoidule ja lõpetada loomade tarbimine. Veganvanemad on selle muutuse eesotsas ja tänu teile saab paljudel teistel tulevikus lihtsam olema. Ja tänu teie koostööle on Eesti Vegan Seltsil lihtsam tegeleda huvikaitsega, mida on vaja, et aidata järele praegu veel ajast maha jäänud avalikku sektorit. Eelmise aasta alguses pöördus Eesti Vegan Seltsi poole veganist lapsevanem Maria Tammesalu, kelle laps sai lasteaias taimetoitu. Terviseamet käis seda lasteaeda kontrollimas ja tuvastas, et pakutud toidu kaloraaž ei vastanud tervisekaitsenõuetele, mis tulenevad lasteasutuste toitlustamist reguleerivast määrusest. Paraku aga ei nähtud lahendusena kaloraaži suurendamist, vaid tehti märgukiri, milles nähti ette loomsete produktide pakkumist vastavalt kehtivale määrusele. Tänu Maria pöördumisele pakkusime Terviseametile, et koostame määruse toitumisnõuetele vastava veganmenüü, mille nad võiksid üle vaadata ja kinnitada selle sobivust. Siinkohal tuleb põigata kehtivasse seadusandlusesse. Sotsiaalministri määruse “Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis” järgi on lapsevanemal õigus oma lapsele küsida toitlustamist, mis vastab tema veendumustele. Samal ajal ütleb määrus, et toitlustama peab kooskõlas tervisekaitsenõuetega. Kuivõrd kehtiva määrusega nähakse ette regulaarset loomsete produktide tarbimist, muutub määruse tõlgendamine veganluse osas keeruliseks. Veganlus on veendumus ja maailmavaade, samuti võib inimene olla vegan seoses oma usulise kuuluvusega. Veganitest lapsevanematel on oluline teada, et Eestis on veendumusvabadus, mis tähendab, et kedagi ei tohi diskrimineerida tema veendumuste või usundi tõttu (Põhiseaduse § 12). Põhiseadus ütleb ka, et igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele ja kedagi ei tohi sundida neid muutma (§ 41). Lapsevanemal on õigus üldjuhul otsustada, milliste maailmavaateliste tõekspidamiste järgi, missuguseid meetodeid kasuta- VEGAN 21