10.05.2019 Views

WESmile Magazine May 2019

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

WHAT’S ON<br />

Calendar<br />

INTERESTING FESTIVALS<br />

OF THE MONTH<br />

15-26 พฤษภาคม 2562<br />

15-26 <strong>May</strong> <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 5 月 15 日 -26 日<br />

เทศกาลอาหาร 2 ทะเล / สงขลา<br />

เทศบาลนครสงขลา จับมือกับจังหวัดสงขลา และการ<br />

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ เนรมิตงาน<br />

เทศกาลอาหาร 2 ทะเล ยกขบวนอาหารทะเลและอาหาร<br />

พื้นบ้านกว่า 300 ชนิด มาให้ชิมอย่างจุใจ โดยมีศิลปินดารา<br />

มาให้ความบันเทิง และมีสินค้าโอทอปให้ช้อปปิ้งติดไม้ติดมือ<br />

กลับบ้าน งานจัดบริเวณเวทีสระบัว แหลมสมิหลา จังหวัด<br />

สงขลา<br />

Songkhla Seafood Festival / Songkhla<br />

Being organised by the Songkhla Municipality<br />

and the Hat Yai office of the TAT, the festival<br />

has more than 300 types of seafood and local<br />

delicacies. Entertainment is provided by<br />

musicians and movie stars. The festival has shops<br />

selling interesting OTOP products.<br />

The venue is the Srabua Stage<br />

area, Laem Simila.<br />

两 片 海 洋 美 食 节 / 宋 卡<br />

宋 卡 市 政 府 与 泰 国 旅 游 局 合 艾<br />

办 公 室 合 作 于 宋 卡 府 莲 莎<br />

密 拉 半 岛 莲 花 池 举 办 两 片<br />

海 洋 美 食 节 , 活 动 带 来 了<br />

超 过 300 种 海 鲜 及 当 地 美 食 ,<br />

活 动 现 场 还 有 泰 国 明 星 表 演<br />

和 各 地 手 工 艺 品 出 售 。<br />

4-13 พฤษภาคม 2562<br />

4-13 <strong>May</strong> <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 5 月 4 日 -13 日<br />

งานเฉลิมฉลองครบรอบ 147 ปี ก่อตั้งจังหวัดกระบี่ / กระบี่<br />

เทศบาลเมืองกระบี่ จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 147 ปี ก่อตั้งจังหวัดกระบี่อย่างยิ่งใหญ่<br />

ชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานที่จะมีการแข่งขันเรือหัวโทงแจวย้อนยุค การแสดงมังกรทอง<br />

พ่นไฟ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน และกิจกรรมอีกมากมาย<br />

ณ สนามหน้าพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน (ถนนมหาราช) จังหวัดกระบี่<br />

147 Years of Krabi Celebrations / Krabi<br />

The Krabi Municipality celebrates the 147 th anniversary of Krabi with<br />

ranging festivities including a vintage boat race, a “fire-spewing dragon”<br />

show, folk performances and other fun-filled activities. The venue is the<br />

field in front of the Andaman Beads Museum on Maharat Road.<br />

147 周 年 甲 米 府 成 立 节 / 甲 米<br />

为 庆 祝 甲 米 成 立 147 周 年 , 甲 米 市 政 府 将 在 甲 米 府 安 达 曼 珠 子 博 物 馆 ( 玛 哈 拉 路 )<br />

盛 大 举 办 庆 祝 活 动 , 节 日 里 包 括 古 船 比 赛 、 金 龙 喷 火 表 演 、 当 地 文 化 艺 术 和 音 乐<br />

表 演 等 众 多 活 动 。<br />

26-29 พฤษภาคม 2562<br />

26-29 <strong>May</strong> <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 5 月 26 日 -29 日<br />

เทศกาลวิสาขบูชา 2562 / สกลนคร<br />

จังหวัดสกลนครจัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่<br />

เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้นอกจากเชิญชวนพุทธศาสนิกชน<br />

และผู้สนใจร่วมเจริญศีลภาวนาและเวียนเทียน ณ วัดป่าสุทธาวาส<br />

และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารแล้ว ยังมีการจัดขบวนแห่โคมบัว<br />

บูชาอันตระการตา พร้อมนิทรรศการวันวิสาขบูชาให้ได้ชมกัน<br />

อีกด้วย<br />

Visakha Bucha Festival <strong>2019</strong> / Sakon<br />

Nakhon<br />

Annually held at Wat Pa Sutthawat and Wat Phra<br />

That Choeng Chum Worawihan, Sakon Nakhon is<br />

playing host to the Visakha Bucha Festival on a grand<br />

scale with Buddhists coming together to join prayers<br />

and a candlelit procession around the temple.<br />

The festival features a spectacular procession of<br />

lotus lanterns and a Visakha Bucha exhibition,<br />

among other things.<br />

<strong>2019</strong> 年 卫 塞 节 / 色 军<br />

色 军 府 卫 塞 节 , 今 年 将 在 素 它 哇 森 林 寺 和 拍 它 称 春 塔 寺 举 办 ,<br />

节 日 里 包 括 坐 禅 及 巡 烛 礼 活 动 、 莲 花 灯 笼 游 行 和 卫 塞 节 展 览 。<br />

18 พฤษภาคม 2562<br />

18 <strong>May</strong> <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 5 月 18 日<br />

เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น 2562 / ขอนแก่น<br />

งานประเพณีของชาวขอนแก่นที่จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 หรือ<br />

วันวิสาขบูชา โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม ซึ่งก ำหนดให้เป็นวันเฉลิมฉลอง<br />

พระธาตุ เพื่อให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง นอกจากนี้<br />

ยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ งานจัดบริเวณ<br />

วัดเจติยภูมิ จังหวัดขอนแก่น<br />

Phrathat Kham Kaen Fair <strong>2019</strong> / Khon Kaen<br />

The annual fair takes place on Visakha Bucha Day (18 <strong>May</strong>), one of the<br />

most important Buddhist holidays, at Wat Chetiyaphum where the<br />

famed Kham Kaen Stupa is located. Buddhists from all over Khon Kaen<br />

and beyond come to pay their respects to the great stupa which houses<br />

Lord Buddha’s relics. The fair has folk performances and shops selling<br />

locally made products.<br />

<strong>2019</strong> 年 康 梗 佛 塔 节 / 孔 敬<br />

孔 敬 人 民 的 传 统 节 日 , 泰 历 每 年 6 月 月 圆 之 日 或 卫 塞 节 举 办 , 今 年 于 5 月 18 日 定 为 佛 塔 节<br />

在 孔 敬 府 杰 迪 雅 蓬 寺 举 办 , 节 日 里 含 钠 当 地 艺 术 表 演 和 各 种 产 品 展 览 。<br />

8-12 พฤษภาคม 2562<br />

8-12 <strong>May</strong> <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 5 月 8 日 -12 日<br />

ประเพณีบุญบั้งไฟ / ยโสธร<br />

ร่วมสืบสานตำนานวิถีอีสาน กับงานบุญบั้งไฟที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นงาน<br />

ประเพณีจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนให้ตกลงมา เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของไร่นา พร้อมชมขบวน<br />

แห่บั้งไฟอันสวยงามอลังการ การแกะลายบั้งไฟ การประกวดธิดาบั้งไฟ ฯลฯ<br />

ณ สวนสาธารณะพญาแถน และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร<br />

Rocket Festival / Yasothorn<br />

Designed to preserve the traditional Isaan way of life and appeal to gods<br />

for rain during the farming season, the Rocket Festival (Bun Bang Fai)<br />

takes place at Phaya Thaen Park as well as the lawn in front of Mueang<br />

Yasothon District Office. The festival features a thrilling rocket procession,<br />

a rocket carvings exhibition and a rocket-themed beauty pageant.<br />

火 箭 节 / 益 梭 通<br />

是 为 求 风 调 雨 顺 、 五 谷 丰 登 的 伊 森 地 区 传 统 节 日 。 节 日 里 设 有 宏 伟 的 火 箭 游 行 和 精 致 的<br />

火 箭 雕 刻 等 , 活 动 将 于 趴 拍 雅 天 公 园 和 益 梭 通 市 政 府 广 场 举 办 。<br />

<strong>May</strong> <strong>2019</strong> 21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!