10.05.2019 Views

WESmile Magazine May 2019

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HOROSCOPES<br />

มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน<br />

12 นักษัตรเป็นธรรมเนียมสืบกันมาในฝั่งเอเชีย มีตำนานเล่าขานมากมาย<br />

เกี่ยวกับที่มาของนักษัตร หนึ่งในนั้นเล่าว่า เกิดจากดำริของเทพเจ้าที่จะตั้ง<br />

สัตว์เป็นเจ้าของปีจากลำดับการเดินทางมาถึง ในบรรดาสัตว์มากมายนั้น<br />

เจ้าวัวรู้ตัวว่าเดินช้า จึงออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืน พอเจ้าหนูเห็นก็กระโดดขึ้น<br />

หลังวัว เมื่อถึงรุ่งเช้า วัวก็เดินทางไปถึงก่อนใครๆ และเมื่อวัวส่งเสียงเรียก<br />

เจ้าหนูรีบกระโดดลงมาจากหลังวัวและวิ่งไปหาเทพเจ้า “เจ้าหนู ยินดีต้อนรับ”<br />

หนูจึงเป็นสัญลักษณ์ของปีนักษัตรปีแรก ติดตามมาด้วยสัตว์ต่างๆ<br />

โดยมีหมูเป็นตัวสุดท้าย<br />

The Chinese Zodiac is a repeating cycle of 12 years, with each year being<br />

represented by an animal and its reputed attributes. The animals are : Rat,<br />

Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, and Pig.<br />

Each Year is associated with a zodiac animal.<br />

According to Chinese legend and mythology God wanted to assign animals<br />

to each year in the order of which animal won the race. The Ox knew that it<br />

was slow and started at midnight but the Rat jumped on the Ox’s back and<br />

when they reached their destination the Rat ran to God first declaring its<br />

victory. Thus the year started with the Rat and ends with the Pig.<br />

十 二 生 肖 , 又 叫 属 相 , 是 与 十 二 地 支 相 配 以 人 出 生 年 份 的 十 二 种 动 物 ,<br />

包 括 子 ( 鼠 )、 丑 ( 牛 )、 寅 ( 虎 )、 卯 ( 兔 )、 辰 ( 龙 )、 巳 ( 蛇 )、<br />

午 ( 马 )、 未 ( 羊 )、 申 ( 猴 )、 酉 ( 鸡 )、 戌 ( 狗 )、 亥 ( 猪 )。<br />

关 于 老 鼠 为 什 么 是 十 二 生 肖 之 首 的 神 话 故 事 有 很 多 版 本 , 流 传 最 多 的 版 本<br />

是 : 天 界 要 举 办 赛 跑 大 会 , 天 神 规 定 跑 最 快 就 成 为 十 二 生 肖 中 的 动 物 。 老<br />

牛 自 知 跑 得 不 快 , 子 夜 就 出 门 。 小 老 鼠 体 型 很 小 但 头 脑 机 灵 , 它 偷 偷 爬 上<br />

老 牛 的 角 , 等 到 老 牛 到 达 目 的 地 时 , 小 老 鼠 突 然 从 牛 角 上 跳 下 来 , 成 了 第<br />

一 名 。 其 他 动 物 也 相 继 抵 达 , 猪 是 最 后 一 名 。<br />

午 马 未 羊 申 猴 酉 鸡 戌 狗 亥 猪<br />

Horse Goat Monkey Rooster Dog Pig<br />

1918<br />

1930<br />

1942<br />

1954<br />

1966<br />

1978<br />

1990<br />

2002<br />

1919<br />

1931<br />

1943<br />

1955<br />

1967<br />

1979<br />

1991<br />

2003<br />

1920<br />

1932<br />

1944<br />

1956<br />

1968<br />

1980<br />

1992<br />

2004<br />

1921<br />

1933<br />

1945<br />

1957<br />

1969<br />

1981<br />

1993<br />

2005<br />

1922<br />

1934<br />

1946<br />

1958<br />

1970<br />

1982<br />

1994<br />

2006<br />

1923<br />

1935<br />

1947<br />

1959<br />

1971<br />

1983<br />

1995<br />

2007<br />

ปีมะเมีย | Horse | 午 马 ปีมะแม | Goat | 未 羊 ปีวอก | Monkey | 申 猴<br />

ปีระกา | Rooster | 酉 鸡 ปีจอ | Dog | 戌 狗 ปีกุน | Pig | 亥 猪<br />

การเงินจะได้ข่าวดีเข้ามา มีจังหวะโชคลาภ<br />

เงินทอง หากจะเสี่ยงโชคให้มองหาเลข 8<br />

และ 21 สำหรับการงานจะได้รับความ<br />

ร่วมมืออย่างดี คนที่อายุน้อยกว่ามักจะนำ<br />

ความเปลี่ยนแปลงมาให้ด้วย ส่วนการ<br />

เดินทางจะสำเร็จราบรื่น มีความสดชื่น<br />

ทุกเส้นทาง หากมีปัญหาจะสามารถแก้ไข<br />

ได้ทันการณ์<br />

การเงินจะมีข่าวดีอย่างเหลือเชื่อ มีเกณฑ์<br />

ได้รับโชคลาภรางวัล หรือที่ไม่คาดฝัน<br />

ก็ปรากฏเข้ามา แต่การงานเตือนเรื่อง<br />

เจ้านายหัวหน้า จะพบอุปสรรคปัญหา<br />

ระหว่างกัน สำหรับการเดินทางจะมี<br />

ปัญหาบางอย่าง เรื่องบนรถบนถนน<br />

ช่วงออกจากบ้าน บ้างอาจได้เจอ<br />

ประสบการณ์แปลกๆ แต่ก็จะต้นร้าย<br />

ปลายดี<br />

การเงินอยู่ที่เรื่องงานเต็มๆ งานเดิน<br />

เงินดี จะมีจังหวะคว้าโชคได้ดังใจหวัง<br />

แต่การงานยังต้องลุ้นกับเรื่องท้าทาย<br />

หัวหน้าเจ้านายมักเพ่งเล็งเป็นบางกรณี<br />

ส่วนการเดินทางจะมีความสุขในทุก<br />

เส้นทาง หากติดขัดก็เป็นบางอย่าง<br />

หากมีปัญหาให้เรียกหาคนร่างท้วมผิวขาว<br />

จะเข้ามาช่วยเหลือได้<br />

การเงินจะมีข่าวดี สิ่งที่รอคอยจะมาถึง<br />

การเริ่มต้นใหม่ๆ นำไปสู่โชคลาภอีกหลาย<br />

ระดับ แต่การงานเตือนสำหรับผู้มีภาระ<br />

คั่งค้าง ระวังการเสียเครดิต หรือติดขัด<br />

เรื่องเวลาจนผู้อื่นแอบระอาใจ ส่วนการ<br />

เดินทางจะแจ่มใส ไปเรื่องธุระการงานจะ<br />

ราบรื่นดี ได้เพื่อนร่วมทางเป็นคนดีมีน้ำใจ<br />

การเงินจะต้องได้ลุ้นได้รอสักหน่อย<br />

หากมีเป้าหมายใช้เงินก้อนใหญ่ให้อดทน<br />

ก่อน ชีวิตจะมีจุดเปลี่ยนแปลง ส่วนดวงงาน<br />

จะเริ่มพุ่งแรง ได้แซงคู่ต่อสู้แข่งขัน<br />

สำหรับการเดินทางจะถึงเป้าหมาย<br />

โดยสวัสดิภาพ ปัญหาใดๆ หากมีจะได้<br />

คนช่วยจัดการให้<br />

การเงินจะได้เวลาตั้งหลักตั้งตัว ไม่ต้องกลัว<br />

ลำบาก ทุกอย่างจะเป็นไปดังใจหวัง<br />

ส่วนการงานจะได้ข่าวดีอีกครั้ง ไม่ว่า<br />

จะเป็นงานใหม่งานเก่า เข้าทำที่ไหน<br />

จะได้เพื่อนได้มิตร มีคู่คิดที่ปรึกษาดี<br />

ส่วนการเดินทางต้องระวังเล็กน้อยเกี่ยวกับ<br />

เพื่อนร่วมทาง ปัญหาบางอย่างจะเกิด<br />

เพราะเรื่องส่วนตัว<br />

Financially, good news is on the<br />

horizon with a financial windfall in<br />

store for you. If you want to take risks,<br />

stick to the numbers 8 and 21.<br />

At work, you will secure cooperation<br />

and younger colleagues will bring<br />

change. Travel goes successfully and<br />

brings happiness on every route.<br />

Any problems that arise along the way<br />

will be sorted out just in time.<br />

Financially, fortune is on your side<br />

with the likelihood of getting a<br />

financial windfall. At work, be wary<br />

of your bosses as an obstacle or a<br />

problem may get in your way. On the<br />

travel front, problems exist on the<br />

road as soon as you leave home. You<br />

might face a bizarre situation, but<br />

things will work out just fine.<br />

Finances are entirely up to your work.<br />

The harder you work, the more you<br />

earn. You will have a chance to win a<br />

financial reward as desired. At work,<br />

the challenges remain with the<br />

higher-ups poised to scrutinise your<br />

performance. Travel brings happiness<br />

on every route. There might be a few<br />

delays. If in trouble, call upon someone<br />

who are plumb and white.<br />

Financially, good news is on the cards.<br />

What you’ve been waiting for will arrive.<br />

A new beginning will lead to lucky<br />

encounters. At work, pay attention<br />

to unfinished work or risk losing<br />

credibility. Any delays would disappoint<br />

other people. The outlook for travel<br />

is bright. A work-related journey goes<br />

smoothly. Travel companions will be<br />

kind-hearted.<br />

Financially, things remain unpredictable.<br />

If you need to spend a fortune, it’s<br />

wise to wait a little. Your life is about to<br />

reach a crossroads. Careerwise, luck is<br />

on your side and you will outperform<br />

your rivals. Travel is safe all the way<br />

through. Any problems along the way<br />

will be dealt with by helpers.<br />

Finances are secure and solid. Don’t<br />

worry about any trouble. Things will<br />

go as planned. Careerwise, you will<br />

receive some good news once more,<br />

whether it be a new job or your current<br />

one. You will find friendly colleagues<br />

and advisors at your new workplace.<br />

On the travel front, be wary of your<br />

travel companions as problems<br />

relating to personal matters may arise.<br />

将 收 到 关 于 资 金 的 好 消 息 , 财 运 滚 滚 来 ,<br />

8 和 21 是 好 运 数 字 。 工 作 会 得 到 好 合 作 ,<br />

少 年 同 事 将 带 来 的 改 变 。 旅 行 顺 畅 成 功 ,<br />

若 有 问 题 也 可 以 及 时 解 决 。<br />

资 金 将 收 到 意 外 的 好 信 息 , 有 获 得 财 富 奖 励 的<br />

预 兆 。 工 作 需 注 意 避 免 与 上 司 或 老 板 发 生 矛 盾 。<br />

旅 行 在 从 家 里 出 发 的 路 上 可 能 发 生 交 通 问 题<br />

或 奇 怪 的 事 情 , 先 祸 后 福 。<br />

资 金 全 都 看 工 作 , 工 作 好 , 收 入 必 然 好 ,<br />

有 机 遇 得 到 如 意 的 好 运 。 工 作 还 要 为 具 有 挑<br />

战 性 的 事 情 而 忐 忑 不 安 , 上 司 或 老 板 也 经 常<br />

注 视 。 旅 行 一 切 快 乐 安 好 , 有 一 点 障 碍 ,<br />

发 生 问 题 将 有 白 胖 人 士 来 帮 忙 。<br />

将 收 到 资 金 的 好 消 息 , 等 待 的 事 会 显 示 ,<br />

新 的 开 始 将 带 来 许 多 的 好 运 。 工 作 要 注 意 一 大<br />

堆 未 完 成 的 工 作 , 要 注 意 失 去 信 任 或 时 间 问<br />

题 导 致 他 人 耐 烦 。 旅 行 顺 利 快 乐 , 商 务 旅 行<br />

顺 畅 , 有 善 心 的 旅 伴 。<br />

资 金 还 要 等 待 或 期 待 一 些 , 花 大 笔 钱 的 计 划<br />

还 需 要 忍 耐 等 待 , 生 活 将 到 改 变 点 。 工 作 运<br />

气 开 始 好 到 极 致 , 超 越 竞 争 对 手 。 旅 行 会 平<br />

安 无 恙 , 任 何 问 题 若 有 , 会 有 人 帮 忙 解 决 。<br />

资 金 将 有 段 时 间 鼎 足 而 立 , 未 有 艰 苦 , 一 切<br />

如 意 施 行 。 工 作 将 再 次 收 到 好 消 息 , 不 论 是<br />

新 或 旧 工 作 , 会 遇 见 好 的 同 事 和 搭 档 。 旅 行<br />

要 注 意 关 于 旅 伴 的 小 碎 问 题 和 一 些 私 人 问 题 。<br />

96 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

97

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!