10.05.2019 Views

WESmile Magazine May 2019

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TRAVEL<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : เดินทางไปกับ<br />

สายการบินไทยสมายล์ จากกรุงเทพฯ-<br />

หาดใหญ่ มีเที่ยวบินทุกวัน ใช้เวลา<br />

เดินทาง 1 ชั่วโมง 25 นาที สำรองที่นั่ง<br />

ได้ที่ www.thaismileair.com<br />

More info : จากสนามบินหาดใหญ่<br />

สามารถเช่ารถ หรือติดต่อรถตู้จากบริษัท<br />

ทัวร์ต่างๆ ไปยังท่าเรือปากบารา ใช้เวลา<br />

1.5-2 ชั่วโมง แล้วนั่งเรือเฟอร์รี่หรือสปีด<br />

โบ๊ตไปเกาะหลีเป๊ะ ใช้เวลาประมาณ 1<br />

ชั่วโมง 30 นาที สำหรับห้องพักแนะนำ<br />

ที่ AKIRA Lipe Beach Resort สอบถาม<br />

รายละเอียดได้ที่ www.akiralipe.com<br />

ของเกาะ หลังอาหารเช้ามื้อใหญ่นักท่องเที่ยว<br />

ยังสามารถสนุกกับกิจกรรมสำรวจโลกใต้ทะเลกับ<br />

บริการทัวร์ดำน้ำต่างๆ ได้อีก โดยเลือกไปทัวร์เกาะ<br />

ตามใจชอบ เช่น เกาะโซนใน อย่างเกาะหินงาม<br />

เกาะอาดัง เกาะราวี ร่องน้ำจาบัง หรือเกาะโซนนอก<br />

อย่างเกาะหินซ้อน เกาะดง เกาะรอกลอย เป็นต้น<br />

สำหรับที่ AKIRA Lipe Beach Resort มีบริการ<br />

ทัวร์ดำน้ำให้ผู้เข้าพักเลือกทัวร์ได้ง่ายๆ นำโดยกัปตัน<br />

เรือผู้เชี่ยวชาญจะพาออกเรือฝ่าแสงแดดและคลื่นลม<br />

ไปดำน้ำชมความงามของเกาะต่างๆ อย่างน่าตื่นเต้น<br />

ซึ่งตามจุดแวะดำน้ำนั้นจะมีระบบการจัดการที่ดี<br />

มีการผูกทุ่นลอยให้จอดเรือ กั้นแนวเชือกบอกเขตดำน้ำ<br />

ปลอดภัยที่ผู้ดำเกาะเชือกลอยตัวชมปะการังน้ำตื้<br />

ได้ ตลอดจนมีจุดแวะพักรับประทานอาหารกลางวัน<br />

ที่หาดทรายขาว เกาะราวี เมื่อเดินทางถึงจุดแวะดำน้ำ<br />

ตามที่เลือกไว้แล้ว กัปตันเรือจะพานักท่องเที่ยวใน<br />

ชุดเสื้อชูชีพและสวมหน้ากากสนอร์เกิล ดำดิ่งสู่โลก<br />

สีครามอันงดงามด้วยปะการัง 7 สี ปะการังดอกเห็ด<br />

ปึกใหญ่ๆ ปลาการ์ตูน ปลาลายเสือ ปลานกแก้ว<br />

และฝูงปลาหลากสีสันอีกมากมาย จนไม่แปลกใจ<br />

เลยว่า เหตุใดทะเลใส หาดทรายขาว ของที่นี่ จึงเป็น<br />

สวรรค์บนเกาะหลีเป๊ะที่ใครๆ ก็อยากมาเยือน<br />

Blue Sea, White Beaches<br />

THE PARADISE OF LIPE<br />

ซ้าย-ล่าง : พระอาทิตย์ขึ้นยามอรุณรุ่ง<br />

ณ หาดชาวเล หรือ Sunrise Beach<br />

Left-Bottom : The rising sun at Sunrise Beach.<br />

左 方 下 方 : 日 出 海 滩 之 黎 明 美 景 。<br />

บน : น้ำทะเล<br />

สีฟ้ากับหาดทราย<br />

นุ่มเท้าบนเกาะ<br />

หลีเป๊ะ<br />

Top : Koh Lipe<br />

is famous<br />

for its azure<br />

waters and soft<br />

sandy beaches.<br />

上 方 : 利 普 岛 之<br />

蓝 色 海 域 和 软 嫩<br />

沙 滩 。<br />

A SPEEDBOAT ZIPS ACROSS THE TURQUOISE WATERS OF THE ANDAMAN,<br />

SKIMMING THE WAVES ON ITS WAY TO KOH LIPE. THE 3-KILOMETRE-<br />

LONG ISLAND IS A TROPICAL PARADISE THAT’S RICH IN NATURAL BEAUTY.<br />

Known for its white, sandy beaches and colourful<br />

coral reefs, Lipe is part of a group of 51 islands that<br />

form the Tarutao Marine National Park in Satun’s<br />

Muang district. Pattaya Beach is the most vibrant<br />

lined with hotels and restaurants. The island’s main<br />

drag is teeming with tourists at night.<br />

Conveniently located on the popular beach is<br />

AKIRA Lipe Beach Resort, just within walking distance<br />

of the main pier. The hotel stands out thanks to a<br />

scattering of beach chairs for the hotel’s guests to sit<br />

on while sipping on a drink or watching the blue sea.<br />

Right next to the beach is the hotel’s large swimming<br />

pool surrounded by loungers occupied by the hotel’s<br />

international guests. Two more swimming pools are<br />

beside the hotel’s buildings that house highly liveable<br />

guestrooms including ones with a terrace for direct<br />

pool access.<br />

Before sunset, the beach is filled with tourists<br />

with a sundowner in hand hoping for a spectacular<br />

sunset over the mountains. For a beautiful sunset<br />

over the sea, head to Sunset Beach (in the west of<br />

the island) that is known for its curved white,<br />

sandy beach and the most beautiful sunset spot<br />

on the island.<br />

Early risers are rewarded with the pastel pinkish<br />

glow of the sunrise at Sunrise Beach (in the east of<br />

Lipe). The smooth, white sands extend all the way<br />

to either end of this coconut palm-fringed, 100-metrelong<br />

curved beach. Every new day here is delightful<br />

and relaxed thanks to the island’s natural beauty that<br />

inspires wonderful feelings.<br />

After a generous breakfast, tourists can opt to join<br />

thrilling marine activities. Popular dive tours take visitors<br />

to notable islands including Koh Hin Ngam, Adang, Rawi,<br />

Jabang Tides, Hin Son, Dong and Rokloy.<br />

AKIRA Lipe Beach Resort offers a range of diving<br />

tours led by a captain of a dive boat who takes tourists to<br />

explore the natural beauty of outlying islands. Every dive<br />

spot is well administered with bouys for safe anchoring<br />

and safety ropes for safe snorkelling. A lunch break<br />

takes place on Koh Rawi’s White Sand Beach. At each<br />

dive spot, the captain leads a group of tourists with life<br />

vests and snorkelling masks to see colourful coral reefs,<br />

mushroom corals and marine life such as clownfish,<br />

Siamese tiger fish and parrotfish. With its crystal-clear<br />

water and white sands, it’s no surprise then that people<br />

love to come to the tropical paradise of Lipe.<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : THAI Smile’s daily flights from Bangkok to<br />

Hat Yai take 1 hour and 25 minutes. For reservations, visit<br />

www.thaismileair.com.<br />

More info : At Hat Yai Airport, there’s a range of car rental<br />

and chauffeured van companies that offer rides to the<br />

Pak Bara Pier, which take between 1.5-2 hours. From the<br />

pier, Lipe is only 1 hour and 30 minutes away by speedboat.<br />

Contact AKIRA Lipe Beach Resort at www.akiralipe.com.<br />

50 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

51

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!