10.05.2019 Views

WESmile Magazine May 2019

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TRAVEL<br />

บน-กลาง-ล่าง : ความงดงามราวสวรรค์<br />

บนเกาะหลีเป๊ะ<br />

Top-Centre-Bottom : Koh Lipe<br />

is an idyllic tropical paradise.<br />

上 中 下 方 : 利 普 岛 绚 丽 的 天 堂 。<br />

บน : ผืนทรายขาวละเอียด<br />

และน้ำทะเลสวยใส ด้านหน้าหาดพัทยา<br />

Top : Pattaya Beach boasts white,<br />

sandy beach and crystal-clear water.<br />

上 方 : 芭 提 雅 海 面 的 细 白 沙 滩 和 清 澈 海 水 。<br />

ล่าง : พระอาทิตย์อัศดง ที่หาดประมง<br />

หรือ Sunset Beach<br />

Bottom : A spectacular sunset at<br />

Sunset Beach.<br />

下 方 : 日 落 海 滩 的 夕 阳 美 景 。<br />

เรือเร็วลดกำลังลงเมื่อเข้าใกล้เกาะแห่งนี้ ที่นี่นับเป็น 1<br />

ในเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะของเขตอุทยานแห่งชาติ<br />

ตะรุเตา ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล<br />

น้ำทะเลลึกสีน้ำเงินเข้มมองลงไปเผยให้เห็นแนวปะการัง<br />

น้ำตื้น และชายหาดที่วางตัวอยู่เบื้องหน้าก็ขาวสะอาดตา<br />

เปล่งประกายสะท้อนแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะผืนทราย<br />

ละเอียดนุ่มเมื่อ 2 เท้าได้ย่ำเดินไปตามชายหาดพัทยา<br />

ซึ่งเพี้ยนจากชื่อเดิมที่ชาวเลเรียกในภาษามลายูว่า<br />

“หาดปะไตดายา” หรือหาดลมตะวันตก ชายหาดนี้คึกคัก<br />

ที่สุดบนเกาะหลีเป๊ะ ด้วยเรียงรายด้วยที่พักหลากหลาย<br />

ระดับ ร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ และบริษัททัวร์ดำน้ำ โดยมี<br />

ถนนเส้นหลักเป็นถนนคนเดินที่จะมีนักท่องเที่ยวหนาแน่น<br />

ช่วงค่ำคืน ซึ่งตลอด 2 ข้างทางประกอบด้วย ร้านอาหาร<br />

โรงแรม ร้านรวงต่างๆ<br />

สำหรับที่พักที่สะดวกสบายบนชายหาดพัทยาก็คือ<br />

AKIRA Lipe Beach Resort เนื่องจากตั้งอยู่บนแนว<br />

ชายหาดขาวนวล ซึ่งเดินจากท่าเทียบเรือมาแค่นิดเดียว<br />

อีกทั้งโดดเด่นด้วยการตกแต่งชุดเก้าอี้หน้าหาดให้ได้<br />

นั่งดื่มเพลินๆ ชมวิวทะเล ถัดเข้ามาคือสระว่ายน้ำ<br />

ขนาดใหญ่ที่เก้าอี้ชายหาดถูกจับจองโดยผู้เข้าพัก<br />

หลากสัญชาติ ทั้งที่มาพักผ่อนกันเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน<br />

และคู่รัก นอกจากสระว่ายน้ำหน้าหาดแล้ว รีสอร์ตนี้ยังมี<br />

สระว่ายน้ำอีก 2 สระอยู่ในอาคารด้านในที่ทำเป็นห้องพัก<br />

แสนสบาย ระเบียงเปิดออกสู่สระน้ำแนวยาวให้เดินลง<br />

เล่นน้ำแล้วตรงขึ้นยังห้องพักได้เลย ในยามเย็นพระอาทิตย์<br />

เริ่มโรยแสง บีชบาร์หน้าหาดของรีสอร์ตมักจะคลาคล่ำด้วย<br />

ผู้คนนั่งดื่มรอชมพระอาทิตย์ลับหายไปจากแนวเขาที่สุด<br />

โค้งของชายหาดอีกด้วย แต่หากใครอยากดูพระอาทิตย์<br />

ตกน้ำ ก็ต้องไปที่หาดประมง หรือ Sunset Beach<br />

ทางทิศตะวันตกของเกาะ ซึ่งพื้นที่เป็นเหลี่ยมเขาโค้งอ่าว<br />

ที่มีหาดทรายขาวไม่ยาวนัก แต่เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตก<br />

ที่สวยงามมาก<br />

ส่วนรางวัลสำหรับคนตื่นเช้าบนเกาะหลีเป๊ะก็คือ<br />

ท้องฟ้าสีชมพูพาสเทลที่เปล่งแสงแรงขึ้นเมื่อพระอาทิตย์<br />

ลอยตัวเหนือหาดชาวเล หรือ Sunrise Beach ตั้งอยู่ทาง<br />

ทิศตะวันออกของเกาะ ชายหาดนี้ทอดยาวหลายร้อยเมตร<br />

โดยมีผืนทรายเนียนนุ่มไปจนสุดโค้งอ่าว ทิวสนต้นมะพร้าว<br />

พลิ้วไหวตามสายลมพัดโชย ผู้คนเริ่มวันใหม่อย่างสบายๆ<br />

ด้วยภาพความงามแห่งธรรมชาติที่เคลื่อนผ่านห้วงเวลาให้<br />

อารมณ์ความรู้สึกแตกต่างกันไป อันเป็นเสน่ห์ไม่รู้เลือน<br />

48 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

49

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!