10.05.2019 Views

WESmile Magazine May 2019

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RELAX<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

นวดผ่อนคลายในห้องแห่งความสุข<br />

Indulgent Pampering in Bliss Room<br />

To welcome the season of happiness, let’s relax<br />

by rebalancing your body and indulging in a facial<br />

treatment that uses organic, natural ingredients<br />

with 2 treatment programmes called “Crystal<br />

Therapy” and “Seven Pollen Golden Therapy”<br />

being offered by Erb Bliss Room at Bangkok’s<br />

Gaysorn Village.<br />

Erb is an internationally renowned Thai brand.<br />

Erb Bliss Room is a beauty and lifestyle<br />

concept store that presents the sciences and all<br />

components of a blissful lifestyle and that promotes<br />

relaxation through products and treatment<br />

programmes inspired by nature. Upon stepping<br />

inside Erb Bliss Room, you’ll encounter a range<br />

of plants and flowers that makes you feel relaxed<br />

and refreshed.<br />

For body fine-tuning, “Crystal Therapy”<br />

uses crystals or coloured stones that are placed<br />

on the body’s 7 chakras, from the abdomen to<br />

forehead. The healing powers of the crystals help<br />

optimising the body and inducing relaxation from<br />

inside out. Next is a facial treatment called<br />

“Seven Pollen Golden Therapy” that provides<br />

deep cleansing through a scrub and a gentle face<br />

massage using pollen essences of 7 different flowers.<br />

The treatment stimulates cell regeneration and<br />

helps nourish the skin so that it becomes smooth,<br />

soft and moisturised. The treatment includes a pure<br />

gold facial mask to rejuvenate the skin.<br />

Erb Bliss Room is a sanctuary of calm that<br />

rewards visitors with total relaxation and bliss.<br />

极 乐 室 之 放 松 按 摩<br />

随 着 疲 倦 的 放 松 , 迎 接 欢 乐 之 季 ,<br />

在 禾 本 极 乐 室 享 用 有 机 天 然 成 分 的<br />

精 致 疗 法 如 水 晶 疗 法 和 七 种 花 粉 纯<br />

金 疗 法 , 来 调 整 身 体 平 衡 , 按 摩 面<br />

部 肌 肤 。<br />

由 泰 国 著 名 禾 本 品 牌 创 建 美 容 生 活 概 念 店 的 禾 本 极 乐 室 , 提 供 以 自 然 启 发 的 产 品 和 疗 法<br />

来 呵 护 身 体 。 而 室 内 的 清 新 绿 色 气 氛 , 将 让 您 突 然 感 到 清 爽 放 松 。<br />

开 始 疗 法 , 通 过 水 晶 疗 法 , 将 水 晶 石 放 在 人 体 七 轮 脉 位 之 上 , 从 腹 部 到 头 部 , 让 水 晶 力<br />

量 调 整 身 体 平 衡 并 塑 造 放 松 之 感 。 之 后 , 通 过 七 种 花 粉 纯 金 疗 法 按 摩 面 部 肌 肤 , 先 深 层 洁<br />

面 , 再 使 用 禾 本 秘 诀 配 方 的 七 种 花 粉 萃 取 物 按 摩 面 部 , 有 利 刺 激 皮 肤 新 陈 代 谢 和 滋 润 肌 肤 ,<br />

纯 金 成 分 面 膜 给 予 肌 肤 年 轻 化 。<br />

禾 本 极 乐 室 提 供 放 松 身 体 和 面 部 的 完 美 疗 法 , 让 您 由 内 向 外 感 到 真 正 的 放 松 。<br />

ต้อนรับฤดูกาลแห่งความเบิกบาน ด้วยการพักผ่อนจากความเหนื่อยล้า<br />

ผ่านการปรับสมดุลเรือนกายและนวดปรนนิบัติผิวหน้า ภายใต้ทรีตเมนต์<br />

ที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีต และเน้นการใช้วัตถุดิบออร์แกนิก<br />

จากธรรมชาติ อย่างทรีตเมนต์ Crystal Therapy และ Seven Pollen<br />

Golden Therapy ณ เอิบ บลิส รูม ซึ่งวางตัวโดดเด่นอยู่ภายใน<br />

เกษรวิลเลจ<br />

แบรนด์เอิบ ถือเป็นแบรนด์ไทยที่มีชื่อเสียงและก้าวไกลไป<br />

ในระดับสากล ได้เนรมิตให้เอิบ บลิส รูม เป็นบิวตี้และไลฟ์สไตล์<br />

คอนเซ็ปต์สโตร์ หรือห้องแห่งความสุข เพื่อนำาเสนอทุกศาสตร์และ<br />

ทุกองค์ประกอบของการใช้ชีวิตในแบบ Blissful Life ในการผ่อนคลาย<br />

ผู้คนด้วยผลิตภัณฑ์และทรีตเมนต์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก<br />

ธรรมชาติ เพียงก้าวแรกที่ย่างเข้ามาภายในห้องแห่งความสุขนี้<br />

ก็จะพบกับบรรยากาศของการประดับประดาด้วยพืชพรรณและดอกไม้<br />

นานาชนิด ทำาให้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายทันที<br />

จากนั้นนำาสู่การปรับสมดุลเรือนกายและนวดปรนนิบัติผิวหน้า<br />

เริ่มต้นที่การปรับสมดุลเรือนกายก่อนด้วยทรีตเมนต์ Crystal<br />

Therapy อันเป็นการนำาคริสตัลหรือหินสีมาวางตามจุดจักระของ<br />

ร่างกาย 7 จุด จากบริเวณหน้าท้องขึ้นมายังศีรษะ เพื่อให้พลัง<br />

แห่งหินสีเข้าไปปรับสมดุลของร่างกายและสร้างความผ่อนคลาย<br />

จากภายในสู่ภายนอก เสร็จแล้วจึงนวดปรนนิบัติผิวหน้าด้วย<br />

ทรีตเมนต์ Seven Pollen Golden Therapy เพื่อทำาความสะอาด<br />

ผิวหน้าอย่างล้ำาลึก ก่อนขัดและนวดหน้าด้วยสารสกัดจากเกสร<br />

ดอกไม้ 7 ชนิด สูตรเฉพาะของเอิบที่มีคุณประโยชน์ในการกระตุ้น<br />

การสร้างเซลล์ผิวใหม่ และบำารุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้น ที่สำาคัญ<br />

ยังนำาเอาทองคำาบริสุทธิ์มาใช้ในการมาสก์หรือพอกหน้า<br />

เพื่อมอบความอ่อนเยาว์ให้กับผิวหน้าอีกด้วย<br />

นับเป็นการผ่อนคลายทั้งเรือนกายและผิวหน้าแบบครบ<br />

สมบูรณ์ สมดังชื่อ เอิบ บลิส รูม ห้องแห่งความสุข ซึ่งมอบ<br />

ความผ่อนคลายจากภายในสู่ภายนอกให้กับทุกผู้คนที่มาเยือน<br />

อย่างแท้จริง<br />

• เอิบ บลิส รูม ชั้น 2 เกษรวิลเลจ<br />

ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ<br />

โทร. 0 2253 8559, FB : Erbthailand,<br />

www.erbasia.com<br />

• Erb Bliss Room is on the 2 nd floor<br />

of Gaysorn Village, Ploenchit Road,<br />

Lumpini, Pathumwan, Bangkok.<br />

Call : 0 2253 8559, FB : Erbthailand,<br />

www.erbasia.com.<br />

• 在 禾 本 极 乐 室 , 曼 谷 巴 吞 旺 县 伦 披 尼 区 奔 集 路<br />

盖 颂 生 活 购 物 商 城 2 层 ,<br />

电 话 :0 2253 8559,FB : Erbthailand,<br />

www.erbasia.com。<br />

34 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!