10.05.2019 Views

WESmile Magazine May 2019

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TASTE<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

ทูน่า พิซซ่า<br />

เมนูยอดนิยมที่โดดเด่นด้วยพิซซ่าแป้งบางกรอบ ราดซอส<br />

มายองเนสสูตรพิเศษที่ทำาจากซอสพอนสึ แล้วนำาเนื้อปลาทูน่า<br />

ซาชิมิแล่บางมาวางเรียง ตบแต่งด้วยใบชิโซะ ราดต่อด้วย<br />

นำ้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลขาว จึงมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์<br />

ทาร์ทาร์ปลาฮามาจิ<br />

Yellowtail Tartare<br />

黄 尾 鱼 鞑 靼<br />

ทาร์ทาร์ปลาฮามาจิ<br />

ทาร์ทาร์จานนี้เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง 9 อย่าง ได้แก่<br />

ครีมวาซาบิ ใบไชว์ส หอมแดง ไข่ขาว ไข่แดง วาซาบิดอง<br />

พริกจาลาปิโน ใบต้นกระเทียมญี่ปุ่น และกระเทียมซอยทอด<br />

นำามาคลุกเคล้ากับซอสถั่วเหลืองวาซาบิให้เข้ากัน แล้วตักเสิร์ฟ<br />

บนขนมปังกรอบ<br />

เอบี ทาโก<br />

เนื้อวากิวหมักสูตรพิเศษ ที่เคี่ยวนานกว่า 6 ชั่วโมง เสิร์ฟบน<br />

แป้งทาโก พร้อมราดซอสพอนสึมะเขือเทศ<br />

เอบี ทาโก<br />

AB Tacos<br />

墨 西 哥 玉 米 饼<br />

พานาคอตต้าโยเกิร์ตน้ำผึ้ง<br />

Honey Yogurt Panna Cotta<br />

蜂 蜜 酸 奶 意 式 奶 冻<br />

เมนูโรบาต้า<br />

สารพันเมนูปิ้งย่างจากมุมโรบาต้า กริลล์ ของห้องอาหาร<br />

ที่อร่อยเด็ดทุกคำา<br />

พานาคอตต้าโยเกิร์ตน้ำผึ้ง<br />

พานาคอตต้าที่มีส่วนประกอบของโยเกิร์ต นำ้ำผึ้ง เกล็ดนำ้ำตาล<br />

ซอร์เบทมะพร้าว และผลไม้สด โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก<br />

พิธี Kagami Biraki ของญี่ปุ่น ซึ่งมีการทุบฝาถังเหล้าสาเก<br />

เพื่อจะตักสาเกขึ้นมาดื่ม จึงมีการจำาลองฝาไม้สาเกให้เป็น<br />

แผ่นนำ้ำตาลราสป์เบอร์รี เมื่อจะรับประทานก็ต้องตีแผ่นนำ้ำตาล<br />

จนแตกก่อนเช่นกัน<br />

สัมผัสแห่งรสชาติ อาหารผสานหลายวัฒนธรรม<br />

The World’s Great Fusion Wonders<br />

จากสาขาที่มีอยู่ทั่วโลก ปัจจุบันอาคีรา แบค ห้องอาหาร<br />

ที่ผสมผสานอาหารหลายวัฒนธรรม เปิดบริการให้ทุกคน<br />

ได้สัมผัสรสชาติความอร่อย บนชั้น 37 ของโรงแรม<br />

แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค อย่างอลังการ<br />

ท่ามกลางบรรยากาศอันโอ่อ่าหรูหราแล้ว ด้วยฝีมือ<br />

การสร้างสรรค์เมนูอาหารโดย เชฟอาคีรา แบค เชฟชื่อดัง<br />

เชื้อสายเกาหลี ผู้ก้าวข้ามพรมแดนแห่งวัฒนธรรมอาหาร<br />

ผ่านการนำาเอาอาหารตะวันออกอย่างญี่ปุ่นและเกาหลี<br />

มาผสมผสานกับอาหารตะวันตกได้อย่างกลมกลืน<br />

เต็มไปด้วยสีสันอันน่าตื่นเต้น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว<br />

ทำาให้ใครได้ลิ้มลองเป็นต้องติดใจกันถ้วนหน้า<br />

With branches worldwide, Akira Back serves fusion foods from various culinary<br />

cultures. Located on the 37 th floor of the Bangkok Marriott Marquis Queen’s<br />

Park, the plush restaurant maintains an international menu designed by<br />

South Korean-born chef Akira Back. The chef transcends culinary cultures by<br />

combining the best of Japanese and Korean foods with Western cuisine.<br />

The result is colourful, exciting fusion food that has its own character.<br />

多 元 文 化 饮 食 , 美 味 之 体 验<br />

在 全 球 拥 有 众 多 分 店 的 以 多 元 文 化 饮 食 融 合 的 阿 基 拉 · 贝 克 餐 厅 已 于 曼 谷 马 奎 斯 皇 后 公<br />

园 万 豪 酒 店 37 层 开 业 , 由 韩 国 名 厨 阿 基 拉 · 贝 克 创 造 以 东 方 菜 如 日 本 和 韩 国 菜 与 西 方 菜<br />

相 融 合 的 佳 肴 , 菜 样 别 致 独 特 , 色 泽 可 餐 , 让 人 赞 不 绝 口 。<br />

TUNA PIZZA<br />

The popular dish stands out with<br />

its crispy crust and special-recipe<br />

mayonnaise made from ponzu sauce.<br />

It’s topped with tuna sashimi, garnished<br />

with shiso leaves and seasoned with<br />

white truffle oil.<br />

YELLOWTAIL TARTARE<br />

The tartare comes with cream wasabi,<br />

chives, shallots, egg whites, egg yolks,<br />

pickled wasabi, jalapeño peppers<br />

and crispy fried sliced garlics - all then<br />

mixed with soy sauce and wasabi and<br />

eaten with crispy bread.<br />

AB TACOS<br />

This special-recipe marinated wagyu beef,<br />

which has been braised for 6 hours, is served<br />

on tacos and seasoned with ponzu sauce.<br />

ROBATA MENU<br />

The menu contains a wide range of delicious<br />

grilled food from the restaurant’s robata grill.<br />

HONEY YOGURT PANNA COTTA<br />

The Italian dessert contains yogurt, honey,<br />

crystal sugar, coconut sorbet and fresh fruits.<br />

Inspired by the Kagami Biraki ceremony of<br />

opening a sake cask in Japan, the dish has an<br />

edible replica of the lid of a sake cask, which is<br />

a raspberry sugar sheet.<br />

• ห้องอาหาร อาคีรา แบค ชั้น 37 โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค<br />

เปิดบริการทุกวัน สำหรับอาหารค่ำ ตั้งแต่ 18.00-23.00 น. และทุกวันอาทิตย์<br />

สำหรับอาหารกลางวัน ตั้งแต่ 12.00-14.30 น. โทร. 0 2059 5999<br />

• Akira Back is on the 37 th floor of the Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park<br />

and open daily for dinner from 18.00-23.00<br />

and for lunch only on Sunday from 12.00-14.30. Call 0 2059 5999.<br />

• 阿 基 拉 · 贝 克 餐 厅 , 曼 谷 马 奎 斯 皇 后 公 园 万 豪 酒 店 37 层 , 每 天 营 业 , 晚 餐 18.00-23.00,<br />

周 日 午 餐 12.00-14.30, 电 话 :0 2059 5999。<br />

30 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!