10.05.2019 Views

WESmile Magazine May 2019

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UPDATE<br />

POSTAGE STAMPS IN CELEBRATION<br />

OF THE ROYAL CORONATION CEREMONY<br />

ไปรษณีย์ไทยจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก<br />

รัชกาลที่ 10 งดงามด้วยเทคนิคพิมพ์บนฟอยล์กระจกครั้งแรกของโลก<br />

พร้อมปั๊มดุนนูนอักษร พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ข้อความชื่อประเทศ ชนิดราคา<br />

และพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวนพิมพ์ 3 ล้านดวง เปิดจำหน่ายในวันที่<br />

4 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ THP Contact Centre 1545<br />

หรือ www.thailandpost.co.th<br />

Thailand Post has rolled out a special collection of postage stamps to<br />

celebrate the Royal Coronation Ceremony of His Majesty King Maha<br />

Vajiralongkorn (Rama X). For the 1 st time in the world, the glass foil<br />

technique has been used to print the stamps featuring the king’s<br />

embossed cypher, the name of the country, price and an image of<br />

His Majesty. Up to 3 million stamps are available from 4 <strong>May</strong> onwards.<br />

Call 1545 or visit www.thailandpost.co.th.<br />

ART ROTATIONS SERIES III / BANGKOK<br />

นิทรรศการศิลปะชุดที่ 3 ณ โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ<br />

ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรอบนี้เป็นการแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ<br />

อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด Resplendency<br />

& Obscurity ใช้เทคนิคจิตรกรรมผสมและศิลปะภาพพิมพ์บนกระดาษ เพื่อบอกเล่า<br />

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและอารยธรรมอันเคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล<br />

จัดแสดงตั้งแต่วันนี้-23 พฤษภาคม 2562<br />

The 3 rd edition of the art exhibition is on view until 23 <strong>May</strong> <strong>2019</strong> at 137<br />

Pillars Suites & Residences Bangkok. On display are masterpieces including<br />

paintings and prints created by National Artist Ajaan Panya Wijinthanasan<br />

on the theme “Resplendency & Obscurity”. The art tells the story of religion<br />

and ancient civilisations.<br />

SUMMER SWEETS / PHUKET<br />

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต, บริษัท น้ ำตาลมิตรผล และนิตยสาร<br />

Thailand Tatler ร่วมกันจัดแคมเปญ Mitr Phol presents<br />

SUMMER SWEETS โดยขนขบวนเมนูขนมไทยหลากหลาย<br />

ที่ปรุงแต่งขึ้นอย่างประณีตด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น ทั้งขนม<br />

พื้นเมืองและฟิวชั่น มาเติมความหวานในช่วงหน้าร้อนที่จังหวัด<br />

ภูเก็ต ณ ร้านอาหารร่วมรายการกว่า 10 ร้านค้า ภายใน<br />

ศูนย์การค้าฯ ตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2562<br />

Central Phuket in collaboration with Mitr Phol Sugar<br />

Corporation Ltd., and Thailand Tatler magazine is<br />

staging “Mitr Phol presents SUMMER SWEETS” until<br />

31 <strong>May</strong> <strong>2019</strong> at Central Phuket. The food festival focuses<br />

on traditional Thai sweets cooked meticulously with<br />

locally sourced ingredients. Expect traditional local<br />

delicacies and fusion delights from more than 10<br />

participating restaurants.<br />

AROI THOOK RAI CHIM PAI THOOK SUAN / RAYONG, CHANTHABURI, TRAT<br />

เทศกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้ ภาคตะวันออก อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน เริ่มต้นแล้ว<br />

อย่างคึกคัก บนเส้นทาง 3 จังหวัดภาคตะวันออกของไทย ระยอง, จันทบุรี และ<br />

ตราด ชวนนักท่องเที่ยวลองลิ้มชิมรสไปกับความอร่อยจากผลไม้สดๆ หลากหลาย<br />

สายพันธุ์ ในสวนของชาวสวนผู้ดูแลฟูมฟักอย่างตั้งใจ โดยมีทีเด็ดอยู่ที่ทุเรียน, เงาะ,<br />

มังคุด, ลองกอง, ลางสาด, สับปะรด ฯลฯ ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนกรกฎาคม 2562<br />

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ททท. ภาคตะวันออก โทร. 0 2250 5500 หรือ 1672<br />

The fruit orchard festival of eastern Thailand is up and running<br />

until July <strong>2019</strong> in 3 provinces : Rayong, Chanthaburi and Trat.<br />

Come and enjoy tucking into fresh fruits right in the middle<br />

of the region’s well-known fruit orchards including durian,<br />

rambutan, mangosteen, longkong, langsat and pineapple.<br />

For more info, call TAT’s eastern office at 0 2250 5500 or 1672.<br />

THAILAND DIVE EXPO <strong>2019</strong> / BANGKOK<br />

งานแสดงที่จะทำให้การดำน้ำท่องเที่ยวมีความหมายมากกว่าเดิม เพราะนอกจากการแสดงสินค้า<br />

และโปรโมชั่นแพคเก็จทริปดำน้ำจากหลากหลายสถานที่ทั้งไทยและเทศแล้ว ยังมีการสัมมนาให้ความรู้<br />

ในหัวข้อ Cave Diving in Thailand, the Tools, the Training and the Exploration บรรยายถึง<br />

การดำน้ำในถ้ำประเทศไทย เชิญชวนคนรักการดำน้ำไปรวมตัวกันได้ที่ Hall EH 102 ไบเทค บางนา<br />

ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thailanddiveexpo.com<br />

Running from 16-19 <strong>May</strong> <strong>2019</strong> at Hall EH 102, Bitec Bangna, the expo makes pleasure diving<br />

more meaningful, exhibiting a range of products and dive package promotions for Thailand<br />

and overseas. Don’t miss the seminar “Cave Diving in Thailand, the Tools, the Training and<br />

the Exploration.” Visit www.thailanddiveexpo.com.<br />

22 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!