Views
11 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

POZOR Poškodené

POZOR Poškodené povrchy Kefa môže poškriabať citlivé plochy. Nevhodné na čistenie citlivých plôch. 1. Malú kruhovú kefku namontujte na dýzu s bodovým prúdom. Obrázok I Kruhová kefka (veľká) Veľká kruhová kefka je vhodná na čistenie veľkých zaoblených plôch, napr. umývadiel, sprchových vaničiek, vaní, kuchynských drezov. POZOR Poškodené povrchy Kefa môže poškriabať citlivé plochy. Nevhodné na čistenie citlivých plôch. 1. Veľkú kruhovú kefku namontujte na dýzu s bodovým prúdom. Obrázok I Power dýza Power dýza sa hodí na čistenie zatvrdnutých znečistení, vyfukovanie rohov, škár atď. 1. Power dýzu namontujte na dýzu s bodovým prúdom. Obrázok I Ručná hubica Ručná hubica je vhodná na čistenie malých umývateľných plôch, sprchových kabín a zrkadiel. 1. Ručnú hubicu nasuňte na parnú pištoľ rovnako ako dýzu s bodovým prúdom. 2. Poťah natiahnite na ručnú hubicu. Podlahová hubica Podlahová hubica sa hodí na čistenie umývateľných povrchov stien a podláh, napr. kamenná dlážka, dlaždice a PVC podlahy. POZOR Škody v dôsledku pôsobenia pary Teplo a prevlhčenie môžu spôsobiť škody. Pred použitím skontrolujte odolnosť voči teplu a pôsobeniu pary na nenápadnom mieste s malým množstvom pary. Upozornenie Zvyšky čistiaceho prostriedku alebo ošetrovacích emulzií na čistenej ploche môžu pri čistení parou viesť k šmuhám, ktoré ale pri viacnásobnom použití zmiznú. Pred použitím prístroja odporúčame podlahu pozametať alebo povysávať. Takto sa podlaha už pred vlhkým čistením zbaví nečistôt a voľných častíc. Na silno znečistených povrchoch pracujte pomaly, aby mohla para pôsobiť dlhšie. 1. Predlžovacie trubice spojte s parnou pištoľou. Obrázok J 2. Podlahovú hubicu nasuňte na predlžovaciu trubicu. Obrázok K 3. Handru na podlahu nasuňte na podlahovú hubicu. a Handru na podlahu so upínacími páskami položte zhora na podlahu. b Podlahovú hubicu umiestnite s miernym tlakom na handru na podlahu. Obrázok L Handra na podlahu sama drží na podlahovej hubici prostredníctvom suchého zipsu. Odobratie utierky na podlahu 1. Nohu položte na jazyk utierky na podlahu a podlahovú hubicu zdvihnite nahor. Obrázok L Upozornenie Na začiatku je upínacia páska utierky na podlahu ešte veľmi silná a príp. sa dá len ťažko odstrániť z podlahovej hubice. Po niekoľkonásobnom použití a po vypratí utierky na podlahu sa táto dá ľahko odstrániť z podlahovej hubice a dosiahla optimálnu priľnavosť. Zaparkovanie podlahovej hubice 1. Pri prerušení práce zaveste podlahovú hubicu na parkovací držiak. Obrázok Q Klzák na koberce Pomocou klzáka na koberce je možné osviežiť koberce. POZOR Poškodenia klzáka na koberce a koberca Nečistoty na klzáku na koberce, ako aj veľmi vysoké teploty a vlhkosť vzduchu môžu viesť k poškodeniu koberca. Pred použitím okrem toho skontrolujte odolnosť voči pare a pôsobenie pary na koberec na nenápadnom mieste s malým množstvom pary. Rešpektujte pokyny na čistenie výrobcu koberca. Pred použitím klzáka na koberce sa ubezpečte, že koberec bol povysávaný a fľaky boli odstránené. Pred použitím a po pracovných prestávkach možnú nahromadenú vodu (kondenzát) z prístroja odstráňte vypúšťaním pary do odtoku (bez handry na podlahu/s príslušenstvom). Klzák na koberce používajte len s handrou na podlahu nasadenou na podlahovej hubici. Čistenie parou pri použití klzáka na koberce vykonávajte pri nízkom parnom stupni. Paru nesmerujte stále na jedno miesto (maximálne 5 sekúnd), aby ste zabránili silnému navlhčeniu a riziku poškodenia pôsobením teploty. Klzák na koberce nepoužívajte na koberce s vysokým vlasom. Upevnenie klzáka na koberce na podlahovú hubicu 1. Handru na podlahu upevnite na podlahovú hubicu, pozrite si kapitolu Podlahová hubica. Obrázok L 2. Podlahovú hubicu miernym potlačením vsuňte do klzáka na koberce a zaaretujte ju. Obrázok M 3. Začnite s čistením koberca. Vybratie klzáka na koberce z podlahovej hubice UPOZORNENIE Popáleniny na nohe Klzák na koberce sa pri naparovaním môže prehriať. Klzák na koberce nepoužívajte a neodoberajte na boso alebo v otvorených sandáloch. Klzák na koberce používajte a odoberajte len vo vhodnej obuvi. 1. Lamelu klzáka na koberce stlačte nadol špičkou topánky. 2. Podlahovú hubicu nadvihnite nahor. Obrázok M Tlak pary v žehličke Upozornenie Odporúčame použiť žehliacu dosku KÄRCHER s aktívnym odsávaním pary. Táto žehliaca doska je optimálne prispôsobená zakúpenému prístroju. Uľahčuje a urýchľuje žehlenie. Použitá žehliaca doska by v každom prípade mala mať paropriepustný, mriežkovitý žehliaci podklad. 130 Slovenčina

Upozornenie Pri zasunutej parnej žehličke nenastavujte parný stupeň funkcie VapoHydro, v opačnom prípade by žehlená bielizeň namokla. Odporúčané parné stupne Stupeň Odevné materiály Min. stupeň pary Menej krčivé kusy odevu Max. stupeň pary Rifle 1. Zabezpečte, aby sa v parnom kotle parného čističa nachádzala voda z vodovodu alebo zmes vody z vodovodu a max. 50 % destilovanej vody. 2. Zástrčku pre paru žehličky zastrčte do zásuvky prístroja, až kým nepočujete, že zaklapla. 3. Parný čistič uveďte do prevádzky, pozrite si kapitolu Zapnutie prístroja. 4. Čakajte, kým nebude parný čistič pripravený na prevádzku. Žehlenie s naparovaním S parou je možné žehliť všetky textílie. Citlivé látky alebo potlače by sa mali žehliť z rubovej strany, resp. podľa údajov výrobcu. POZOR Poškodenie odevov Nedodržanie údajov o žehlení na odevoch môže viesť k ich poškodeniu. Dodržiavajte údaje o žehlení na odevoch. Upozornenie Pre tieto citlivé textílie odporúčame používanie nepriľnavej vložky KÄRCHER BE 6006. Upozornenie Žehliaca platňa žehličky musí byť horúca, aby sa para na platni nekondenzovala a nekvapkala na žehlené prádlo. Pri naparovaní záclon, šiat atď. môžete žehličku držať zvisle. 1. Regulátor teploty žehličky nastavte v rámci označeného rozsahu ( /MAX). Hneď ako oranžová kontrolka-ohrev žehličky zhasne, môžete začať žehliť. 2. Stlačte spínač Para (hore) alebo spínač Para (dole). • Intervalové naparovanie: Stlačte spínač Para. Para uniká dovtedy, kým držíte stlačený spínač. • Trvalé naparovanie: Ťahajte zablokovanie spínača Para dozadu tak dlho, kým nezaklapne. Para trvale uniká. Na uvoľnenie zatlačte zablokovanie smerom dopredu. 3. Pred začatím žehlenia a po prestávkach parný ráz nasmerujte na utierku, až pokiaľ nebude para vystupovať rovnomerne. Žehlenie na sucho POZOR Poškodenie prístroja Nedostatok vody v parnom kotle vedie k poškodeniu prístroja Zabezpečte, aby v parnom kotle bola voda. POZOR Poškodenie odevov Nedodržanie údajov o žehlení na odevoch môže viesť k ich poškodeniu. Dodržiavajte údaje o žehlení na odevoch. 1. Regulátor teploty žehličky nastavte primerane žehlenému odevu. Syntetika Vlna, hodváb Bavlna, ľan 2. Počkajte, kým zhasne oranžová kontrolka-ohrev. Žehlička je pripravená na žehlenie. Ošetrovanie a údržba Odvápnenie parného kotla Upozornenie Pretože sa v prístroji usadzuje vápnik, odporúčame prístroj odvápniť po počte naplnení nádržky na vodu (NN=naplnenia nádržky), ktorý je uvedený v tabuľke. Rozsah tvrdosti °dH mmol/l NN I mäkká 0-7 0-1,3 100 II stredná 7-14 1,3-2,5 90 III tvrdá 14-21 2,5-3,8 75 IV veľmi tvrdá >21 >3,8 50 Upozornenie Vodohospodársky podnik alebo podniky verejných služieb vám poskytnú informáciu o tvrdosti vody z vodovodu. POZOR Poškodené povrchy Odvápňovací roztok môže poškodiť citlivé povrchy. Prístroj plňte a vyprázdňujte opatrne. 1. Vypnite prístroj, pozrite si kapitolu Vypnutie prístroja. 2. Prístroj nechajte vychladnúť. 3. Vyprázdnite nádrž na vodu. 4. Príslušenstvo vyberte z držiakov príslušenstva. 5. Otvorte uzáver priečinku pre príslušenstvo. 6. Príslušenstvo vyberte z priečinku pre príslušenstvo. 7. Otvorte údržbový uzáver. Pritom nasaďte voľný koniec predlžovacej trubice na údržbový uzáver, zaistite ho vo vedení a odkrúťte. Obrázok S 8. Vodu úplne vypustite z parného kotla. Obrázok T POZOR Škoda na prístroji spôsobená odvápňovacím prostriedkom Nevhodný odvápňovací prostriedok, ako aj jeho chybné dávkovanie môžu poškodiť prístroj. Používajte výlučne odvápňovacie prostriedky KÄR- CHER. Použite 1 dávkovaciu jednotku odvápňovacieho prostriedku na 0,5 l vody. 9. Roztok odvápňovacieho prostriedku použite podľa údajov na odvápňovacom prostriedku. 10. Roztok odvápňovacieho prostriedku naplňte do parného kotla. Parný kotol nezatvárajte. 11. Roztok odvápňovacieho prostriedku nechajte pôsobiť cca 8 hodín. 12. Roztok odvápňovacieho prostriedku úplne vypustite z parného kotla. 13. V prípade potreby zopakujte proces odvápňovania. 14. Parný kotol 2-3 krát vypláchnite studenou vodou, aby sa odstránili zvyšky roztoku odvápňovacieho prostriedku. 15. Vodu úplne vypustite z parného kotla. 16. Vysušte miesto uschovania pre sieťový pripojovací kábel. 17. Údržbový uzáver zoskrutkujte s predlžovacou trubicou. Slovenčina 131