Views
10 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

engøringsvirkningen, da

engøringsvirkningen, da temperatur og dampmængde er højest ved dyseudgangen. Kraftige kalkaflejringer kan behandlers med et egnet rengøringsmiddel før damprengøringen. Lad rengøringsmidlet virke ca. 5 minutter og påfør derefter damp. 1. Skub punktstråledysen på damppistolen. Figur H Rundbørste (lille) Den lille rundbørste egner sig til rengøring af genstridigt snavs. Ved at børste kan genstridigt snavs fjernes lettere. BEMÆRK Beskadigede overflader Børsten kan ridse følsomme overflader. Er ikke egnet til rengøring af følsomme overflader. 1. Montér den lille rundbørste på punktstråledysen. Figur I Rundbørste (stor) Den store rundbørste egner sig til rengøring af store afrundede flader, f.eks. vaskekummer, brusebadekar, badekar, køkkenvaske. BEMÆRK Beskadigede overflader Børsten kan ridse følsomme overflader. Er ikke egnet til rengøring af følsomme overflader. 1. Montér den store rundbørste på punktstråledysen. Figur I Powerdyse Powerdysen egner sig til rengøring af genstridigt snavs, udblæsning i hjørner, fuger osv. 1. Monter powerdysen som rundbørsten på punktstråledysen. Figur I Hånddyse Hånddysen egner sig til rengøring af mindre afvaskelige overflader, brusekabiner og spejle. 1. Skub hånddysen som punktstråledysen på damppistolen. Figur H 2. Træk beklædningen over hånddysen. Gulv-mundstykke Gulv-mundstykket egner sig til rengøring af afvaskelige væg- og gulvbelægninger, f.eks. stengulve, fliser og PVC-gulve. BEMÆRK Skader på grund af damppåvirkning Varme og gennemfugtning kan føre til skader. Prøv derfor inden anvendelsen varmestyrken og damppåvirkningen på et diskret sted med den mindste dampmængde. Obs Rengøringsmiddelrester eller plejeemulsioner på den overflade, der skal rengøres, kan ved damprengøring medføre striber, der dog forsvinder efter flere anvendelser. Vi anbefaler at feje eller støvsuge gulvet før brug af apparatet. Således er gulvet frit for snavs og løse partikler allerede før damprengøringen. Arbejd dig langsomt frem på kraftigt snavsede overflader, for at lade dampen virke længere. 1. Forbind forlængerrør med damppistolen. Figur J 2. Skub gulv-mundstykket på forlængerrøret. Figur K 3. Fastgør gulvklud på gulv-mundstykket. a Læg gulvkluden med velcrobåndene opad på gulvet. b Sæt gulv-mundstykket på gulvkluden med et let tryk. Figur L Gulvkluden sætter sig selv fast på gulv-mundstykket ved hjælp af velcrobåndet. Aftagning af gulvklud 1. Sæt en fod på gulvkludens fodflap og løft gulvmundstykket opad. Figur L Obs I starten er gulvkludens velcrobånd stadig meget stærkt og er eventuelt svært at fjerne fra gulvmundstykket. Efter flere ganges brug og efter vask af gulvkluden er det lettere at fjerne den fra gulvmundstykket, og den har opnået den optimale vedhæftning. Parkering af gulv-mundstykke 1. Sæt gulv-mundstykket fast i parkeringsholderen ved en arbejdspause. Figur Q Tæppeglider Med tæppeglideren kan man friske tæpper op. BEMÆRK Skader på tæppeglider og tæppe Snavs på tæppegliderent, samt varme og gennemvædning kan medføre skader på tæppet. Prøv derfor inden anvendelsen varmestyrken og damppåvirkningen på tæppet på et diskret sted med den mindste dampmængde. Vær opmærksom på tæppeproducentens rengøringsanvisninger. Sørg for at støvsuge tæppet og fjerne pletter inden anvendelse af tæppeglideren. Fjern eventuelle vandansamlinger (kondensat) i apparatet, før anvendelse og efter driftspauser, ved afdampning i et afløb (uden gulvklud/med tilbehør). Anvend kun tæppeglideren med gulvklud på gulvmundstykke. Udfør damprengøring på lavt damptrin ved anvendelse af tæppeglideren. For at undgå en stærk gennemfugtning og risikoen for beskadigelse pga. temperaturpåvirkning, må dampen ikke rettes kontinuerligt på et sted (højst 5 sekunder). Anvend ikke tæppeglideren på højluvede tæpper. Fastgør tæppeglideren på gulv-mundstykket 1. Fastgør gulvkluden på gulv-mundstykket, se kapitel Gulv-mundstykke. Figur L 2. Lad gulv-mundstykket glide ind i tæppeglideren med et let tryk og klik på plads. Figur M 3. Start tæpperensningen. Tag tæppeglideren af gulv-mundstykket FORSIGTIG Forbrændinger på foden Tæppeglideren kan blive overophedet ved pådampning. Betjen og fjern ikke tæppeglideren med bare fødder eller åbne sandaler. Tæppeglideren bør kun betjenes og fjernes med egnet fodtøj. 1. Tryk tæppegliderens laske nedad med skospidsen. 54 Dansk

2. Løft gulv-mundstykket opad. Figur M Damptrykstrygejern Obs Vi anbefaler at anvende KÄRCHER strygebordet med aktiv-dampopsugning. Dette strygebord er optimalt tilpasset til det købte apparat. Det gør strygningen lettere og hurtigere. Det anvendte strygebord bør altid have et dampgennemtrængeligt, gitteragtigt strygeunderlag. Obs Indstil ved isat damptrykstrygejern ikke damptrinnet for VapoHydro-funktionen, da strygetøjet ellers bliver vådt. Anbefalede damptrin Trin Beklædningsstoffer Min. damptrin Lidt krøllede beklædningsstykker Maks. damptrin Jeans 1. Kontrollér, at der i damprenserens dampkedel er postevand eller en blanding af postevand og maksimalt 50 % destilleret vand. 2. Isæt strygejernets dampstik i apparatstikdåsen, indtil det går tydeligt i hak. 3. Ibrugtagning af damprenseren, se kapitlet Tilkobling af apparatet. 4. Vent indtil damprenseren er klar til brug. Dampstrygning Samtlige tekstiler kan stryges med damp. Følsomme stoffer eller print stryges på bagsiden eller iht. producentens angivelser. BEMÆRK Skader på beklædningsstykker Hvis strygeangivelserne i beklædningsstykket ikke overholdes kan det medføre skader. Overhold strygeangivelserne i beklædningsstykket. Obs Til følsomme tekstiler anbefaler vi brugen af KÄRCHER non-stick strygesål BE 6006. Obs Strygejernssålen skal være varm, så dampen ikke kondenserer på sålen og tørrer på strygetøjet. Til dampning af gardiner, kjoler, osv. kan strygejernet holdes lodret. 1. Indstil strygejernets temperaturregulator inden for det markerede område ( /MAX). Så snart den orange kontrollampe-varme for strygejernet slukker, kan du begynde at stryge. 2. Aktivér kontakten damp (oppe) eller kontakten damp (nede). • Intervaldampning: Tryk på kontakten damp. Der strømmer damp ud, så længe der trykkes på kontakten. • Kontinuerlig dampning: Træk låsen til kontakten damp bagud, indtil den går i hak. Der strømmer konstant damp ud. Tryk låsen fremad for at løsne. 3. Inden start på strygningen og efter strygepauser rettes dampstødet hen på en klud, indtil dampen strømmer ensartet ud. Tørstrygning BEMÆRK Skader på apparatet Vandmangel i dampkedlen medfører skader på apparatet Kontrollér, at der er vand i dampkedlen. BEMÆRK Skader på beklædningsstykker Hvis strygeangivelserne i beklædningsstykket ikke overholdes kan det medføre skader. Overhold strygeangivelserne i beklædningsstykket. 1. Indstil strygejernets temperaturregulator passende til beklædningsstykket. Syntetiske materialer Uld, silke Bomuld, hør 2. Vent indtil strygejernets kontrollampe-varme slukker. Strygejernet er klar til at stryge. Pleje og vedligeholdelse Afkalkning af dampkedel Obs Da kalk sætter sig fast i apparatet, anbefaler vi, at apparatet afkalkes efter det i tabellen angivne antal påfyldninger af vandtanken (PV= påfyldninger af vandtank). Hårdhedsområde °dH mmol/l PV I blødt 0-7 0-1,3 100 II mellem 7-14 1,3-2,5 90 III hårdt 14-21 2,5-3,8 75 IV meget hårdt >21 >3,8 50 Obs Vandbygningsdirektoratet eller de kommunale værker leverer oplysninger om postevandets hårdhed. BEMÆRK Beskadigede overflader Afkalkeropløsningen kan angribe følsomme overflader. Påfyld og tøm apparatet forsigtigt. 1. Sluk apparatet, se kapitel Slukning af apparatet. 2. Lad apparatet afkøle. 3. Tøm vandtanken. 4. Tag tilbehøret ud af tilbehørsholderne. 5. Åbn tilbehørsrummets låsekappe. 6. Tag tilbehøret ud af tilbehørsrummet. 7. Åbn vedligeholdelseslåsen. Sæt dernæst den åbne ende af et forlængerrør på vedligeholdelseslåsen, sæt i hak i styrehjulet og drej. Figur S 8. Tøm dampkedlen fuldstændigt for vand. Figur T BEMÆRK Skader på apparatet på grund af afkalkningsmiddel Et uegnet afkalkningsmiddel og fejldosering af afkalkningsmiddel kan beskadige apparatet. Anvend udelukkende KÄRCHER afkalkningsmiddel. Anvend 1 doseringsenhed af afkalkningsmidlet til 0,5 l vand. 9. Bland afkalkningsopløsningen i henhold til anvisningerne på afkalkningsmidlet. 10. Fyld afkalkningsmiddel i dampkedlen. Lås ikke dampkedlen. 11. Lad afkalkningsopløsningen virke i ca. 8 timer. 12. Tøm dampkedlen fuldstændigt for afkalkningsopløsning. 13. Gentag om nødvendigt afkalkningsforløbet. 14. Skyl dampkedlen 2-3 gange med koldt vand for at fjerne alle rester af afkalkningsmiddel. 15. Tøm dampkedlen fuldstændigt for vand. Dansk 55