Views
10 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

1. Skyv nåledysen på

1. Skyv nåledysen på damppistolen. Figur H Rundbørste (liten) Den lille rundbørsten er egnet for rengjøring av vanskelig smuss. Ved å børste kan vanskelig smuss lettere fjernes. OBS Skadde overflater Børsten kan ripe ømfintlige flater. Ikke egnet for rengjøring av ømfintlige flater. 1. Monter den lille rundbørsten på nåledysen. Figur I Rundbørste (stor) Den store rundbørsten egner seg til rengjøring av store avrundede flater, eksempelvis vaskeservanter, dusjkar, badekar, utslagsvask i kjøkkenet. OBS Skadde overflater Børsten kan ripe ømfintlige flater. Ikke egnet for rengjøring av ømfintlige flater. 1. Monter den store rundbørsten på nåledysen. Figur I Powerdyse Powerdysen er egnet for rengjøring av vanskelig smuss, utblåsing av hjørner, fuger osv. 1. Monter powerdysen som rundbørsten på nåledysen. Figur I Håndmunnstykke Håndmunnstykket er egnet for rengjøring av små vaskbare flater, dusjkabinett og speil. 1. Skyv håndmunnstykket på damppistolen i samsvar med nåledysen. 2. Trekk overtrekket over håndmunnstykket. Gulvmunnstykke Gulvmunnstykket er egnet for rengjøring av vaskbare vegg- og gulvbelegg, f.eks. steingulv, fliser og PVCgulv. OBS Skader grunnet dampinnvirkning Varme og gjennomfukting kan føre til skader. Kontroller varmebestandigheten og dampeffekten på et usynlig sted med den minste dampmengden før bruk. Merknad Rester av rengjøringsmidler eller vedlikeholdsemulsjoner på overflaten som skal rengjøres, kan føre til striper under damprengjøringen. Dette forsvinner når damprengjøringen gjentas flere ganger. Vi anbefaler å feie eller støvsuge gulv før apparatet brukes. Da blir det fjernet smuss og løse partikler fra gulvet før den fuktige rengjøringen. På svært skitne flater må det arbeides langsomt, slik at dampen kan virke lenger. 1. Koble forlengelsesrør på damppistolen. Figur J 2. Skyv gulvmunnstykket på forlengelsesrøret. Figur K 3. Fest gulvkluten på gulvmunnstykket. a Legg gulvkluten med borrelåsene opp på gulvet. b Sett gulvmunnstykket på gulvkluten med et lett trykk. Figur L Gulvkluten setter seg fast i gulvmunnstykket med borrelåsene. Ta av gulvkluten 1. Sett en fot på gulvklutens fotlask og løft gulvmunnstykket oppover. Figur L Merknad Til å begynne med er båndet med borrelås på gulvkluten ennå ser sterkt og er muligens vanskelig å fjerne fra gulvmunnstykket. Etter flere gangers bruk og etter at gulvkluten har blitt vasket, er det lett å fjerne den fra gulvmunnstykket, og den har da nådd optimal klebeevne. Parkere gulvmunnstykket 1. Ved pauser i arbeidet skal gulvmunnstykket hukes fast i parkeringsholderen. Figur Q Teppeglider Med teppeglideren kan du friske opp teppet. OBS Skader på teppeglider og teppe Smuss på teppeglideren, og varme og gjennomvæte kan føre til skade på teppet. Før bruk må du dessuten at teppet er varmebestandig og hvordan dampen virker på teppet på et upåfallene sted med lavest dampmengde. Følg teppeprodusentens rengjøringsanvisninger. Påse at teppet er blitt støvsugd og flekker er fjernet før bruk av teppeglideren. Før bruk og etter driftspauser fjernes eventuell kondensat i apparatet ved å la det dampe ut i et avløp (uten gulvdeksel / med tilbehør). Teppeglideren skal kun brukes med gulvdeksel på gulvdysen. Når du bruker teppeglider må du damprengjøre på lavt damptrinn. Ikke rett dampen vedvarende mot ett sted (maks. 5 sekunder), slik at du unngår for mye fukting og unngår skade pga. temperaturpåvirkning. Ikke bruk teppeglideren på høye tepper. Feste teppeglideren på gulvdysen 1. Feste gulvdekslet på gulvdysen, se kapittel Gulvmunnstykke. Figur L 2. La gulvdysen gli inn i teppeglideren med et lett trykk til den klikker på plass. Figur M 3. Begynn tepperengjøringen. Ta teppeglideren av gulvdysen FORSIKTIG Forbrenninger på foten Teppeglideren kan bli varm ved damping. Ikke bruk teppeglideren eller ta den av barfot eller med åpne sandaler, Teppeglideren skal kun brukes eller tas av med egnet skotøy. 1. Trykk teppegliderens lask nedover med skotuppen. 2. Trekk gulvdysen oppover. Figur M Damptrykk-strykejern Merknad Vi anbefaler bruk av KÄRCHER strykebord med aktiv dampavsuging. Dette strykebordet er ideelt tilpasset apparatet du har kjøpt. Det gjør strykingen enklere og raskere. Strykebordet som brukes må uansett ha et dampgjennomtrengelig strykeunderlag av gitter. 60 Norsk

Merknad Ikke still inn damptrinnet for VapoHydro-funksjonen når damptrykk-strykejernet er plugget inn, ellers blir stryketøyet vått. Anbefalte damptrinn Trinn Stoff Min. damptrinn Stryketøy med lite krøller Maks. damptrinn Jeans 1. Sørg for at det er springvann eller en blanding av springvann og maks. 50 % destillert vann i damprenserens dampkjel. 2. Sett strykejernets dampstøpsel inn i apparatstikkontakten inntil det klikker i lås. 3. Ta damprenseren i bruk, se kapittelet Slå på apparatet. 4. Vent til damprenseren er driftsklar. Dampstryking Samtlige tekstiler kan strykes med damp. Stryk ømfintlige stoffer eller trykk på baksiden av plagg i henhold til produsentens spesifikasjoner. OBS Skader på plagg Hvis strykespesifikasjonene ikke tas hensyn til, kan plaggene bli skadet. Ta hensyn til strykespesifikasjonene i plaggene. Merknad For ømfintlige tekstiler anbefaler vi bruk av KÄRCHER nonstick strykeflate BE 6006. Merknad Strykeflaten må være varm slik at dampen ikke kondenserer på flaten og drypper på stryketøyet. Strykejernet kan holdes loddrett for damping av gardiner, klær osv. 1. Still temperaturregulatoren til strykejernet inn innenfor det markerte området ( /MAX). Så snart den oransje kontrollampen for oppvarming på strykejernet slukker, kan du begynne å stryke. 2. Betjen dampknappen (oppe) eller dampknappen (nede). • Intervalldamping: Trykk på dampknappen. Det strømmer damp ut så lenge knappen trykkes. • Permanent damping: Trekk låsen for dampknappen bakover til den går i lås. Det strømmer damp ut kontinuerlig. Trykk låsen fremover for å løsne den. 3. Før strykingen begynner og etter pauser i strykingen må du rette dampstøtet mot en klut inntil dampen strømmer jevnt ut. Tørrstryking OBS Skade på apparatet Vannmangel i dampkjelen fører til skader på apparatet Sørg for at det er vann i dampkjelen. OBS Skader på plagg Hvis strykespesifikasjonene ikke tas hensyn til, kan plaggene bli skadet. Ta hensyn til strykespesifikasjonene i plaggene. 1. Still temperaturregulatoren til strykejernet inn etter det som skal strykes. Syntetisk Ull, silke Bomull, lin 2. Vent til den kontrollampen for oppvarming på strykejernet slukker. Strykejernet er klart til stryking. Stell og vedlikehold Avkalke dampkjelen Merknad Siden det setter seg fast kalk i apparatet, anbefaler vi å avkalke apparatet med antall fyllinger av vanntanken i henhold til tabellen (TF = tankfyllinger). Hardhetsområde °dH mmol/l TF I mykt 0-7 0-1,3 100 II middels 7-14 1,3-2,5 90 III hardt 14-21 2,5-3,8 75 IV svært hardt >21 >3,8 50 Merknad Vannverket eller kommunene kan gi informasjon om hardheten til vannet i springen. OBS Skadde overflater Avkalkingsløsningen kan angripe ømfintlige overflater. Fyll og tøm apparatet forsiktig. 1. Slå av apparatet, se kapittel Slå av apparatet. 2. La apparatet avkjøles. 3. Tøm vanntanken. 4. Ta tilbehøret ut av tilbehørsholderne. 5. Åpne lokket på tilbehørsrommet. 6. Ta tilbehøret ut av tilbehørsrommet. 7. Åpne vedlikeholdslokket. Sett den åpne enden på forlengelserøret på vedlikeholdslokket, klikk på plass i føringen og skru det opp. Figur S 8. Tøm dampkjelen helt for vann. Figur T OBS Apparatskader fra avkalkingsmiddel Et uegnet avkalkingsmiddel og feildosering av avkalkingsmiddelet kan skade apparatet. Bruk utelukkende KÄRCHER avkalkingsmiddel. Bruk 1 doseringsenhet av avkalkingsmiddelet til 0,5 l vann. 9. Tilfør avkalkingsmiddelløsningen i henhold til spesifikasjonene på avkalkingsmiddelet. 10. Fyll avkalkingsmiddelløsningen i dampkjelen. Ikke lukk dampkjelen. 11. La avkalkingsmiddelløsningen virke i ca. 8 timer. 12. Tøm avkalkingsmiddelløsningen helt ut av dampkjelen. 13. Gjenta ev. avkalkingen. 14. Skyll ut av dampkjelen 2-3 ganger med kaldt vann for å fjerne alle restene av avkalkingsmiddelløsningen. 15. Tøm dampkjelen helt for vann. 16. Tørk oppbevaringen for strømledningen. 17. Lukk vedlikeholdslokket med et forlengelsesrør. Stell av tilbehøret (Tilbehør - alt etter leveringsomfang) Merknad Gulvklut og overtrekk for håndmunnstykket er forhåndsvasket og kan brukes umiddelbart til arbeid med apparatet. Mikrofiberklutene er ikke egnet for tørketrommel. Norsk 61