Views
10 months ago

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

Karcher SC 5 EasyFix - manuals

aten. Mikrofiberdukarna

aten. Mikrofiberdukarna är inte lämpade för torktumlaren. Hänvisning Följ anvisningarna på tvättmärket när du tvättar dukarna. Använd inget sköljmedel, så att dukarna kan ta upp smutsen bättre. 1. Tvätta golvdukar och överdrag med max. 60 °C i tvättmaskinen. Hjälp vid störningar Störningar har ofta enkla orsaker, som du kan åtgärda på egen hand med hjälp av översikten nedan. I tveksamma fall eller vid störningar som inte anges här, kontakta auktoriserad kundtjänst. VARNING Risk för elektriska stötar och brännskador Medan apparaten är ansluten till elnätet eller inte har svalnat ännu är det farligt att avhjälpa störningar. Dra ut nätkontakten. Låt apparaten svalna. Kontrollampan för vattenbrist blinkar rött och en signalton ljuder Inget vatten i tanken. • Fyll på vattentanken till markeringen ”MAX”. Kontrollampan för vattenbrist lyser rött Inget vatten i ångbehållaren. Pumpens överhettningsskydd har löst ut. 1. Stäng av maskinen, se kapitel Stänga av maskinen. 2. Fyll på vattentanken. 3. Slå på maskinen, se kapitel Slå på maskinen. Vattentanken är felaktigt insatt eller igenkalkad. 1. Ta av vattentanken. 2. Spola vattentanken. 3. Sätt i vattentanken och tryck den nedåt tills den hakar i. Ångspaken går inte att trycka in Ångspaken är säkrad med barnspärren. • Ställ barnspärren framåt. Ångspaken är upplåst. Lång uppvärmningstid Ångbehållaren är igenkalkad. • Avkalka ångbehållaren. Stort vattenutsläpp Ångbehållaren är igenkalkad. • Avkalka ångbehållaren. Ångsteget VapoHydro är inställt. • Vrid valkontakten till valområdet för ångstyrka. Ångstrykjärnet ”spottar ut” vatten • Ställ in temperaturregulatorn på nivå . • Spola ut ångrengörarens ångbehållare eller kalka av den, se kapitel Avkalka ångtanken. Efter pauser i strykningen kommer vattendroppar ur ångstrykjärnet Vid längre pauser i strykningen kan ånga kondensera i ångledningen. • Efter pauser i strykningen ska ångstöten riktas mot en trasa tills ett jämt ångflöde strömmar ut. Tekniska data Elanslutning Spänning V 220-240 Fas ~ 1 Frekvens Hz 50 Kapslingsklass IPX4 Skyddsklass I 68 Suomi Effektdata Värmeeffekt W 2200 Värmeeffekt strykjärn W 700 Max. arbetstryck MPa 0,42 Uppvärmningstid Minuter 3 Kontinuerlig ånga g/min 60 Max. ångstöt g/min 150 Ångmängd VapoHydro g/min 250 Påfyllningsmängd Vattentank l 1,5 Ångbehållare l 0,5 Mått och vikter Vikt (utan tillbehör) kg 6,0 Längd mm 439 Bredd mm 301 Höjd mm 304 Med förbehåll för tekniska ändringar. Sisältö Yleisiä ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Määräystenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Ympäristönsuojelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Lisävarusteet ja varaosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Toimituksen sisältö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Turvalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Laitekuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Tärkeitä käyttöä koskevia ohjeita . . . . . . . . . . . . . 71 Varusteiden käytto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Hoito ja huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Ohjeita häiriöissä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Yleisiä ohjeita Lue ennen laitteen ensimmäistä käyttöä tämä alkuperäinen käyttöohje ja mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Toimi niiden mukaisesti. Säilytä molemmat vihkoset myöhempää käyttöä tai seuraavaa omistajaa varten. Määräystenmukainen käyttö Käytä tätä laitetta vain yksityisessä kotitaloudessa. Laite on tarkoitettu höyryllä puhdistukseen, ja sitä voidaan käyttää soveltuvilla varusteilla tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti. Puhdistusainetta ei tarvita. Noudata turvallisuusohjeita. Ympäristönsuojelu Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöystävällisesti. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai rakenneosia kuten paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka väärin käsiteltyinä tai väärin hävitettyinä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välttämättömiä laitteen asianmukaista käyttöä varten. Tällä symbolilla

merkittyjä laitteita ei saa hävittää tavallisena talousjätteenä. Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH) Päivitettyjä tietoja sisältöaineista löytyy osoitteesta: www.kaercher.de/REACH Lisävarusteet ja varaosat Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriöttömän käytön. Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta www.kaercher.com. Toimituksen sisältö Laitteen toimituksen sisältö on kuvattu pakkauksessa. Tarkasta laitetta pakkauksesta purkaessasi pakkauksen sisällön täydellisyys. Jos lisävarusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja, ilmoita tästä jälleenmyyjälle. Takuu Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaavan myyntiyhtiön julkaisemat takuuehdot. Korjaamme laitteessa mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuajan kuluessa maksutta, jos häiriöiden syynä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takuutapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun. (Osoite, katso takasivu) Turvalaitteet VARO Puuttuvat tai muutetut turvalaitteet Turvalaitteet ovat sinun turvallisuuttasi varten. Älä koskaan muuta tai ohita turvalaitteita. Laitteessa olevat symbolit (laitetyypistä riippuen) Palovammojen vaara, laitteen pinta kuumenee käytön aikana Palovammojen vaara höyryn johdosta Lue käyttöohje Paineensäädin Paineensäädin pitää paineen höyrykattilassa käytön aikana mahdollisimman vakiona. Lämmitys kytkeytyy pois päältä, kun maksimaalinen käyttöpaine saavutetaan höyrykattilassa, ja kun paine laskee höyrykattilassa höyryn oton johdosta, lämmitys kytkeytyy uudelleen päälle. Turvatermostaatti Turvatermostaatti estää laitteen ylikuumenemisen. Jos paineensäädin ja kattilan termostaatti eivät vikatapauksessa toimi ja laite ylikuumenee, turvatermostaatti kytkee laitteen pois päältä. Käänny turvatermostaatin uudelleen käyttöönottoa varten vastaavan KÄRCHERasiakaspalvelun puoleen. Kattilan termostaatti Kattilan termostaatti kytkee vikatapauksessa lämmityksen pois päältä, esim. kun höyrykattilassa ei ole vettä ja lämpötila höyrykattilassa nousee. Heti kun vettä täytetään lisää, laite on taas käyttövalmis. Huoltoliitäntä Huoltoliitäntä sulkee höyrykattilan vallitsevaa höyrypainetta vastaan. Huoltoliitäntä on samalla ylipaineventtiili. Jos paineensäädin on viallinen ja höyrypaine höyrykattilassa nousee, ylipaineventtiili avautuu ja höyry poistuu huoltoliitännän kautta ulkoilmaan. Käänny laitteen uudelleen käyttöönottoa varten vastaavan KÄRCHER-asiakaspalvelun puoleen. Laitekuvaus Tässä käyttöohjeessa kuvataan maksimaalinen varustus. Mallista riippuen toimituksen sisällössä on eroja (katso pakkaus). Kuvat, katso kuvasivu. Kuva A 1 Laitepistorasia ja suojus 2 Vesisäiliö 3 Vesisäiliön kantokahva 4 Valintakytkin 5 Ohjauspaneeli 6 Näyttö - OFF-asento 7 Näyttö - vedenpuute (punainen) 8 Näyttö - lämmitys (vihreä) 9 Minimihöyryteho 10 Höyrytehon valinta-alue 11 Maksimihöyryteho 12 VapoHydro-toiminnon höyryteho 13 Varustelokeron kansi 14 Huoltoliitäntä 15 Kantokahva 16 Pidike varusteille 17 Varusteiden säilytys 18 Verkkoliitäntäjohdon säilytys 19 Lattiasuuttimen pidike 20 Verkkoliitäntäjohto ja verkkopistoke 21 Juoksupyörät (2 kpl) 22 Ohjausrulla 23 Höyrypistooli 24 Höyryvipu 25 Lukituksen avauspainike 26 Lapsilukko 27 Höyryletku 28 Höyrypistoke 29 Pistesuihkusuutin 30 Pyöreä harja (pieni) 31 **/***Tehosuutin 32 **/***Pyöreä harja (suuri) 33 Käsisuutin 34 Käsisuuttimen mikrokuitupäällyste Suomi 69