Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie zewnętrznego monitora n114 N ✍ Więcej informacji na temat instalacji i używania telewizora można znaleźć w dołączonej do niego instrukcji. Kabel HDMI przesyła zarówno sygnały wideo, jak i audio. Jak odtwarzać dyski Blu-ray 3D Pewne funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze. Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji. W modelach wyposażonych w napędy dysków Blu-ray można odtwarzać dyski Blu-ray 3D Disc i wyświetlać obrazy 3D na wyświetlaczach obsługujących funkcję 3D, takich jak telewizory 3D. W tym celu należy podłączyć wyświetlacz do komputera kablem HDMI. ! Do oglądania obrazów 3D należy używać okularów 3D określonych przez producenta telewizora. ✍ Więcej informacji na temat funkcji 3D można znaleźć w instrukcji dołączonej do telewizora 3D. 1 Instrukcje podłączania telewizora 3D do komputera przy użyciu kabla HDMI i konfigurowania ustawień telewizora zawiera temat Jak podłączyć telewizor do komputera (strona 113). 2 Za pomocą przełącznika wyboru wydajności wybierz tryb STAMINA. ✍ Informacje o wybieraniu trybu wydajności zawiera temat Wybieranie trybów wydajności (strona 122). 3 Naciśnij klawisze Fn+F7, aby zmienić wyjście wyświetlania na wyświetlacz zewnętrzny. 4 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy, CyberLink PowerDVD BD i CyberLink PowerDVD BD. 5 Kliknij przycisk w prawym dolnym rogu okna PowerDVD BD, włącz funkcję 3D i kliknij przycisk Automatyczne wykrywanie (Auto Detect).

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie zewnętrznego monitora n115 N ✍ Można zmieniać rozdzielczość ekranu komputera. Kliknij przycisk polecenie menu umożliwiające zmienianie rozdzielczości ekranu. w prawym dolnym rogu okna PowerDVD BD, a następnie kliknij Więcej informacji na ten temat zawiera plik pomocy programu PowerDVD BD. 6 Włóż dysk Blu-ray 3D do napędu dysków optycznych. Jak podłączyć cyfrowe urządzenie wyjściowe dźwięku wysokiej jakości pomiędzy komputerem a telewizorem Przy użyciu połączenia HDMI pomiędzy komputerem a telewizorem można także podłączyć tuner kina domowego wysokiej jakości lub inne urządzenia dekodujące dźwięk Surround. ! Przed podłączeniem urządzenia do komputera, w pierwszej kolejności należy upewnić się, czy skonfigurowano połączenie HDMI pomiędzy telewizorem a tunerem kina domowego lub dekoderem dźwięku Surround. Aby dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza wyjściowego HDMI był słyszalny, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółowe instrukcje zawiera temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 202). 1 Włącz telewizor i ustaw jego wejście na HDMI. 2 Włącz tuner kina domowego lub urządzenie dekodera dźwięku Surround i ustaw jego wejście na HDMI. 3 Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI do złącza wejściowego HDMI w tunerze kina domowego lub urządzeniu dekodera dźwięku Surround, a drugą do złącza wyjściowego HDMI w komputerze lub w replikatorze portów. ✍ Rozdzielczość ekranu podłączonego telewizora można zmieniać przy użyciu komputera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie jest odtwarzany obraz wideo? (strona 193). W przypadku połączenia HDMI, głośność można regulować tylko przy użyciu podłączonego urządzenia audio. Komputer nie steruje w żaden sposób głośnością wyjściową jakichkolwiek podłączonych urządzeń.