Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Partycja n172 N Partycja Jak utworzyć partycję na dysku twardym? W systemie Windows można utworzyć partycję bez odzyskiwania komputera. 1 Kliknij kolejno Start, Panel sterowania, System i zabezpieczenia i Utwórz i sformatuj partycje dysku twardego w obszarze Narzędzia administracyjne. 2 Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak. Jeśli do zalogowania się do komputera użyto standardowego konta użytkownika, może zostać wyświetlony monit o podanie nazwy i hasła administratora. 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk C i wybierz polecenie Zmniejsz wolumin. 4 Wprowadź rozmiar partycji, którą chcesz utworzyć, w polu Wprowadź ilość miejsca do zmniejszenia (w MB) i kliknij przycisk Zmniejsz. 5 Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar Nieprzydzielone i wybierz polecenie Nowy wolumin prosty. 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ✍ Używając programu VAIO Care - Pogotowie Systemu (VAIO Care Rescue), można utworzyć partycję podczas procedury odzyskiwania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie programu VAIO Care (strona 37).

Rozwiązywanie problemów > Akumulator n173 N Akumulator Jak sprawdzić stan ładowania akumulatora? O stanie ładowania akumulatora informuje wskaźnik ładowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ładowanie akumulatora (strona 27). Kiedy komputer korzysta z zasilania sieciowego? Jeśli komputer jest podłączony do gniazdka sieci elektrycznej za pośrednictwem zasilacza sieciowego, źródłem zasilania komputera jest zasilacz, nawet jeśli w komputerze jest zainstalowany akumulator. Kiedy należy doładować akumulator? Akumulator należy doładować w następujących sytuacjach: ❑ Jeśli energia akumulator jest na wyczerpaniu i miga zarówno wskaźnik akumulatora, jak i wskaźnik zasilania. ❑ Jeśli akumulator nie był używany przez dłuższy okres. Kiedy należy wymienić akumulator? Kiedy zbliża się koniec okresu użytkowania akumulatora, wyświetlany jest komunikat informujący o konieczności jego wymiany. Pojemność akumulatora można sprawdzić za pomocą funkcji Akumulator (Battery) w programie VAIO Control Center. Zainstalowany akumulator jest rozgrzany. Czy oznacza to nieprawidłowe działanie? Nie. Akumulator rozgrzewa się, kiedy komputer jest z niego zasilany. Jest to normalne zjawisko.