Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie modułu TPM n 98 N Odblokowywanie zaszyfrowanych danych za pomocą klucza odzyskiwania zapisanego na dysku flash USB Aby odblokować zaszyfrowane dane przy użyciu klucza odzyskiwania zapisanego na dysku flash USB, system musi uzyskać dostęp do dysku flash USB w chwili uruchamiania komputera. Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować kolejność urządzeń startowych na ekranie konfiguracji systemu BIOS: ! Jeśli porty USB zostały wyłączone w konfiguracji systemu BIOS, nie można używać urządzeń USB. Aby włączyć te porty, wykonaj czynności przedstawione w temacie Ochrona danych przed dostępem osób nieuprawnionych (strona 134). 1 Podłącz dysk flash USB. 2 Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. 3 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać kartę Security, klawisz M lub m, aby wybrać opcję Change TPM State, a następnie klawisz Enter. 4 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Enable, a następnie klawisz Enter. 5 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Boot, a następnie zaznacz opcję Enabled dla ustawienia External Device Boot. 6 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Boot Priority, a następnie naciśnij klawisz Enter. 7 Naciśnij klawisz F5 lub F6, aby zmienić kolejność urządzeń startowych w taki sposób, że urządzenie Internal Hard Disk będzie wyświetlane wyżej na liście niż urządzenie External Device.

Używanie komputera VAIO > Używanie modułu TPM n 99 N ! Aby uruchomić komputer za pomocą Przywracanie systemu, należy zmienić konfigurację w taki sposób, że urządzenie Internal Optical Drive będzie wyświetlane jako pierwsze na liście. 8 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. 9 Po ponownym uruchomieniu systemu wybierz opcję Execute w oknie potwierdzenia, a następnie naciśnij klawisz Enter. 10 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows, aby włączyć narzędzie Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker. 11 Zapisz hasło odzyskiwania na dysku flash USB w oknie zapisywania hasła odzyskiwania. 12 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Rozpocznie się proces szyfrowania. ! Zaktualizowanie systemu BIOS przy użyciu odpowiedniego oprogramowania, takiego jak program VAIO Update, powoduje przywrócenie domyślnych ustawień systemu BIOS. W takim przypadku należy ponownie wykonać przedstawioną wyżej procedurę. Proces szyfrowania trwa kilka godzin.