Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Wybór trybu ekranu n116 N Wybór trybu ekranu Po podłączeniu zewnętrznego monitora można wybrać monitor, który ma być używany jako podstawowy: ekran komputera lub podłączony monitor zewnętrzny. ! Złącze monitora w komputerze jest niedostępne, gdy komputer jest przyłączony do replikatora portów. Przełączenie trybu wydajności może spowodować zmianę rozdzielczości obrazu na monitorze zewnętrznym. ✍ W zależności od typu monitora zewnętrznego lub projektora wyświetlenie tej samej treści na ekranie komputera i monitora zewnętrznego lub projektora może okazać się niemożliwe. Włącz monitor zewnętrzny przed włączeniem komputera. Wybieranie trybu wyświetlania za pomocą klawiszy Fn+F7 Aby wybrać tryb wyświetlania, naciśnij klawisze Fn+F7. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kombinacje i funkcje dostępne z użyciem klawisza Fn (strona 39). Wybieranie trybu wyświetlania w oknie ustawień ekranu 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy pulpit i wybierz polecenie Rozdzielczość ekranu. 2 Kliknij listę rozwijaną obok opcji Wiele ekranów, wybierz odpowiednie ustawienie, a następnie kliknij przycisk OK.

Używanie urządzeń peryferyjnych > Używanie funkcji obsługi kilku monitorów n117 N Używanie funkcji obsługi kilku monitorów Funkcja obsługi kilku monitorów umożliwia podzielenie widoku pulpitu na oddzielne monitory. Jeśli na przykład do komputera jest przyłączony monitor zewnętrzny, ekran komputera i ekran monitora zewnętrznego mogą działać w ramach jednego pulpitu. Można wtedy przesuwać kursor z jednego monitora na drugi. Pozwala to przesuwać z jednego ekranu na drugi różne obiekty, na przykład otwarte okna aplikacji lub paski narzędzi.