Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN n 74 N Zatrzymywanie komunikacji w bezprzewodowej sieci LAN Jak zatrzymać komunikację w bezprzewodowej sieci LAN Kliknij przełącznik znajdujący się obok opcji Wireless LAN, aby ustawić go w położeniu Off w oknie VAIO Smart Network. ! Wyłączenie funkcji bezprzewodowej sieci LAN podczas dostępu do zdalnych dokumentów, plików lub zasobów może spowodować utratę danych.

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN n 75 N Korzystanie z bezprzewodowej sieci WAN Obsługa bezprzewodowej sieci WAN (WWAN) umożliwia bezprzewodowe łączenie komputera z Internetem wszędzie tam, gdzie jest dostępna sieć telefonii komórkowej. Sieć WWAN może być niedostępna w niektórych krajach i regionach. Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze. Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji. Wkładanie karty SIM Aby korzystać z bezprzewodowej sieci WAN, należy najpierw zainstalować kartę SIM w oprawce karty SIM w komputerze. Karta SIM znajduje się na płytce o rozmiarach zbliżonych do wielkości karty kredytowej. ✍ W zależności od kraju i zakupionego modelu komputera użytkownik może otrzymać odpowiednią ofertę od operatora sieci komórkowej polecanego przez VAIO. W takim przypadku karta SIM znajduje się w pakiecie SIM operatora (w kartonowym opakowaniu) albo została już zainstalowana w oprawce karty SIM. Jeśli karta SIM nie została dostarczona z komputerem, można ją zakupić u wybranego operatora sieci komórkowej.