Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN n 70 N Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN Bezprzewodowa sieć LAN (WLAN) umożliwia uzyskiwanie dostępu do sieci za pomocą połączenia bezprzewodowego. Sieć WLAN jest oparta na standardzie IEEE 802.11a/b/g/n, który określa zastosowane technologie. Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji. ! Jeśli funkcja bezprzewodowej sieci LAN została wyłączona w konfiguracji systemu BIOS, sieci bezprzewodowe są niedostępne. Aby włączyć tę funkcję, wykonaj czynności przedstawione w temacie Wyłączanie urządzeń wbudowanych (strona 134). Standard WLAN Zakres częstotliwości Uwagi IEEE 802.11a 5 GHz Tylko w modelach zgodnych ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n. IEEE 802.11b/g 2,4 GHz Standard IEEE 802.11g umożliwia komunikację z szybkością większą niż standard IEEE 802.11b. IEEE 802.11n 5 GHz/2,4 GHz W modelach zgodnych ze standardem IEEE 802.11b/g/n może być używane tylko pasmo 2,4 GHz.

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN n 71 N Uwagi dotyczące używania bezprzewodowej sieci LAN Ogólne uwagi dotyczące używania bezprzewodowej sieci LAN ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ W niektórych krajach lub regionach użycie produktów WLAN może być ograniczone lokalnymi przepisami (np. ograniczoną liczbą kanałów). Standardy IEEE 802.11a i IEEE 802.11n nie są dostępne w sieciach bez punktu dostępowego (ad-hoc). Pasmo radiowe 2,4 GHz, wykorzystywane przez urządzenia bezprzewodowej sieci LAN, jest też używane przez inne urządzenia. Chociaż urządzenia bezprzewodowej sieci LAN są wyposażone w rozwiązania redukujące zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące z innych urządzeń, które używają tego samego pasma, zakłócenia takie mogą obniżyć szybkość komunikacji, zmniejszyć jej zasięg lub nawet uniemożliwić nawiązanie łączności. Szybkość i zasięg łączności zależą od następujących czynników: ❑ Odległość między urządzeniami komunikacyjnymi ❑ Przeszkody znajdujące się między urządzeniami ❑ Konfiguracja urządzeń ❑ Warunki propagacji sygnału radiowego ❑ Fizyczne otoczenie, na przykład ściany i materiał, z jakiego są wykonane ❑ Używane oprogramowanie Złe warunki propagacji fal radiowych mogą spowodować zerwanie połączenia. Faktyczna szybkość komunikacji może być niższa od wyświetlanej w komputerze. Jeśli w tej samej sieci WLAN działają urządzenia obsługujące różne standardy i używające tego samego pasma częstotliwości, może wystąpić zjawisko interferencji radiowej, wskutek którego szybkość transmisji ulegnie zmniejszeniu. Z tego względu urządzenia przeznaczone dla sieci WLAN są projektowane w taki sposób, aby obniżały szybkość połączenia, jeśli jest to konieczne do zapewnienia komunikacji z innymi urządzeniami w sieci WLAN, które są zgodne z innymi standardami, a używają tego samego pasma częstotliwości. Jeśli szybkość komunikacji nie spełnia oczekiwań, można spróbować ją zwiększyć przez zmianę kanału w punkcie dostępowym.