Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie komputera VAIO

Używanie komputera VAIO > Używanie innych modułów/kart pamięci n 66 N Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci Ogólne uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Pamiętaj, aby używać kart pamięci zgodnych ze standardami, jakie obsługuje komputer. Przy wkładaniu karty pamięci do gniazda upewnij się, że strzałka jest skierowana w odpowiednią stronę. Aby uniknąć uszkodzenia komputera lub karty pamięci, nie stosuj siły w razie wystąpienia oporu przy wkładaniu nośnika do gniazda. Zachowaj ostrożność przy wkładaniu karty pamięci do gniazda i wyjmowaniu jej z gniazda. Nie używaj siły przy wkładaniu ani wyjmowaniu. Nie wyjmuj karty pamięci z gniazda, jeśli świeci wskaźnik dostępu do nośnika. Może to spowodować utratę danych. Nie próbuj wkładać karty pamięci lub przejściówki kart pamięci do gniazda, jeśli są one nieodpowiedniego typu. Wyjęcie niezgodnej karty pamięci lub przejściówki kart pamięci z gniazda może okazać się trudne, a ich umieszczenie w gnieździe może spowodować uszkodzenie komputera. Nie wkładaj więcej niż jednej karty pamięci do gniazda. Nieprawidłowe włożenie karty może spowodować uszkodzenie zarówno komputera, jak i nośnika. Uwagi dotyczące korzystania z kart pamięci SD ❑ ❑ Komputer został poddany testom zgodności z najpopularniejszymi kartami pamięci dostępnymi w sprzedaży we wrześniu 2010 r. Producent nie gwarantuje jednak zgodności ze wszystkimi kartami pamięci. Komputer poddano testom na zgodność z kartami pamięci SD (do 2 GB), kartami pamięci SDHC (do 32 GB) i kartami pamięci SDXC (do 64 GB).

Używanie komputera VAIO > Korzystanie z Internetu n 67 N Korzystanie z Internetu Przed skorzystaniem z Internetu konieczne jest podpisanie umowy z dostawcą Internetu (ISP) i skonfigurowanie urządzeń wymaganych dla podłączenia komputera do Internetu. U dostawcy Internetu mogą być dostępne następujące połączenia: ❑ Światłowodowe (FTTH) ❑ Cyfrowa linia abonencka (DSL) ❑ Modem kablowy ❑ Satelitarne ❑ Telefoniczne Szczegółowych informacji na temat urządzeń wymaganych do korzystania z Internetu oraz sposobu podłączenia komputera do Internetu udzieli usługodawca internetowy. ✍ Aby podłączyć komputer do Internetu za pomocą funkcji bezprzewodowej sieci LAN, konieczne jest skonfigurowanie bezprzewodowej sieci LAN. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z bezprzewodowej sieci LAN (strona 70). ! Podczas łączenia komputera z Internetem należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenia chroniące komputer przed zagrożeniami z Internetu. W zależności od umowy podpisanej z usługodawcą internetowym może być konieczne podłączenie do komputera modemu zewnętrznego, na przykład modemu telefonicznego USB, modemu DSL lub modemu kablowego. Szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień połączenia i konfiguracji modemu znajdują się w podręczniku dostarczonym z modemem.