Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Wyświetlacz n194 N Jak uruchomić środowisko Windows Aero? Aby uruchomić środowisko Windows Aero, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Personalizuj. 2 Wybierz kompozycję z listy Kompozycje systemu Aero. Aby uzyskać więcej informacji o cechach środowiska Windows Aero, np. Windows Flip 3D, zobacz Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.

Rozwiązywanie problemów > Drukowanie n195 N Drukowanie Co zrobić, jeśli nie można wydrukować dokumentu? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Upewnij się, że drukarka jest włączona, a kabel jest prawidłowo podłączony do złączy w drukarce i komputerze. Upewnij się, że drukarka jest zgodna z systemem operacyjnym Windows zainstalowanym na komputerze. Przed użyciem drukarki może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Więcej informacji można uzyskać z podręczników dostarczonych wraz z drukarką. Jeśli drukarka nie działa po przywróceniu normalnego trybu działania po wcześniejszym przejściu do trybu oszczędzania energii (wstrzymania lub hibernacji), należy uruchomić komputer ponownie. Jeśli drukarka obsługuje komunikację dwukierunkową, wyłączenie tej funkcji w komputerze może umożliwić drukowanie. Wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij kolejno Start i Urządzenia i drukarki. 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz opcję Właściwości. 3 Kliknij kartę Porty. 4 Kliknij pole wyboru Włącz obsługę dwukierunkową, aby usunąć zaznaczenie tego pola. 5 Kliknij przycisk OK. Powoduje wyłączenie funkcji dwukierunkowej komunikacji drukarki, takich jak przesyłanie danych, monitorowanie stanu i zdalny panel. Gdy drukarka jest przyłączona do opcjonalnego replikatora portów, sprawdź, czy replikator portów jest podłączony do źródła zasilania sieciowego. Jeśli porty USB zostały wyłączone w konfiguracji systemu BIOS, nie można korzystać z drukarki podłączonej do jednego z tych portów USB Aby włączyć te porty, wykonaj czynności przedstawione w temacie Wyłączanie urządzeń wbudowanych (strona 134).