Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Środki ostrożności >

Środki ostrożności > Obchodzenie się z komputerem n148 N Obchodzenie się z komputerem ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Jeśli upuścisz ciężki przedmiot lub wylejesz płyn na komputer, zamknij system, odłącz komputer od źródła zasilania i wyjmij akumulator. Warto, by w takim wypadku komputer został sprawdzony przez specjalistów, zanim zostanie ponownie użyty. Nie upuszczaj komputera i nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów. Nie umieszczaj komputera w miejscach, gdzie może być narażony na: ❑ Przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych ❑ Bezpośrednie światło słońca ❑ Nadmierne zakurzenie ❑ Wilgoć lub deszcz ❑ Wibracje lub uderzenia ❑ Oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania ❑ Temperaturę otoczenia przekraczającą 35°C lub niższą niż 5°C ❑ Wysoką wilgotność Nie umieszczaj urządzeń elektronicznych obok komputera. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenie może spowodować nieprawidłowe działanie komputera. Nie używaj komputera bez zainstalowanego akumulatora, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie komputera. Komputer wykorzystuje wysokie częstotliwości radiowe i może powodować zakłócenia odbioru radia lub telewizji. Jeśli wystąpi taka sytuacja, umieść komputer z dala od odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Nie używaj uszkodzonych kabli.

Środki ostrożności > Obchodzenie się z komputerem n149 N ❑ ❑ ❑ Jeśli komputer zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia, w jego wnętrzu może skroplić się wilgoć. W takim przypadku odczekaj co najmniej godzinę, zanim włączysz komputer. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, odłącz komputer i skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym Sony. Aby odszukać najbliższe centrum serwisowe lub przedstawiciela handlowego, zobacz Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO (strona 5). Aby uniknąć utraty danych w razie uszkodzenia komputera, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe danych. Otwieraj ekran LCD i podnoś komputer w taki sposób, aby nie wywierać nacisku na ekran LCD ani na jego krawędzie. Ekran LCD może być wrażliwy na nacisk, a przyłożenie dodatkowej siły może spowodować uszkodzenie ekranu lub jego nieprawidłowe działanie. Aby otworzyć komputer, jedną ręką przytrzymaj podstawę komputera, a drugą delikatnie podnieś pokrywę wyświetlacza. Przenosząc komputer z otwartą pokrywą, należy podtrzymywać go obiema rękoma. ❑ Komputer należy przenosić w przeznaczonej do tego celu torbie.