Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Używanie akumulatora n 22 N Używanie akumulatora Akumulator dostarczony z komputerem jest zainstalowany, ale nie jest w pełni naładowany. ! Nie używaj komputera bez zainstalowanego akumulatora, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie komputera. Instalowanie i wyjmowanie akumulatora ✍ Akumulator zainstalowany fabrycznie w dostarczonym komputerze jest niekiedy nazywany w tym podręczniku akumulatorem głównym dla odróżnienia od akumulatora dodatkowego (dostarczanego tylko z niektórymi modelami). Szczegółowe instrukcje podłączania i ładowania akumulatora dodatkowego znajdują się w podręczniku dostarczonym z akumulatorem dodatkowym. Jak zainstalować akumulator 1 Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD i odłącz zasilacz sieciowy, jeśli jest podłączony. 2 Odkręć obie śruby (1), odsuń pokrywę dolną w kierunku wskazanym przez strzałkę (2), a następnie zdejmij pokrywę. ! Uważaj, aby nie zgubić wykręconych śrub. Uważaj, aby nie dotykać przewodów i wypustek w pokrywie dolnej.

Podstawy obsługi > Używanie akumulatora n 23 N 3 Wsuń akumulator do wnęki w kierunku, który wskazuje strzałka. 4 Dociśnij akumulator we wnęce, aż wypustka (3) znajdzie się na swoim miejscu.