Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Dato-/tidsindstilling

Dato-/tidsindstilling Indstil datoen og klokkeslættet igen. 1 MENU t (Indstillinger) t (Indstillinger af ur) t [Dato-/ tidsindstilling] t den ønskede indstilling t z på kontrolknappen. 2 Sæt den numeriske værdi og de ønskede indstillinger med v/V/b/B. 3 [OK] t z Dato-/tidsformat Sommertid Dato og tid Bemærk Vælg visningsformat for dato og klokkeslæt. Slå sommertid til eller fra. Indstil dato og klokkeslæt. • Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Du kan udskrive eller gemme billeder med dato med "PMB", der findes på cd-rom'en (medfølger). Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 104 DK

Visning af billeder på et tv Du kan få vist billeder på et tv ved at slutte kameraet til et tv. Tilslutningen varierer i henhold til den type tv, som kameraet er tilsluttet. Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen til tv'et. Visning af billeder ved tilslutning af kameraet til tv'et med det medfølgende multistikkabel 1 Sluk både kameraet og tv'et. 2 Slut kameraet til tv'et med multistikkablet (medfølger). Indholdsfortegnelse Søg på handling 1 Til lyd/videoindgangsstik Kabel til multistik Knappen (Afspilning) 2 Til multistikket Søgning på MENUpunkter/indstillinger 3 Tænd for tv'et, og vælg indgang. 4 Tryk på knappen (Afspilning) for at tænde kameraet. De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv'et. Vælg det ønskede billede med kontrolknappen. Indeks Bemærk • Hvis kameraet bruges i udlandet, skal videoudgangssignalet muligvis skiftes, så det svarer til tv-systemet (side 91). • Det optagne billede vises ikke på tv'et, når filmen optages med kameraets tilstand og tv tilsluttet. • Ved output til tv, er Nem visning-tilstand ugyldig. 105 DK