Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

ISO Justerer

ISO Justerer lysfølsomheden, når kameraet er indstillet til Auto programmeret eller tilstanden (Under vandet) (kun DSC-W350/W360/W380/W390) i Valg af motiv. 1 MENU t (ISO) t den ønskede tilstand Bemærk (Auto) / / / / / / Vælger automatisk ISO-følsomheden. Du kan reducere sløring i mørke omgivelser eller ved optagelse af et motiv i bevægelse ved at øge ISO-følsomheden (vælg et højere tal). • Der kan ikke vælges andre ISO-indstillinger end [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 800], når optagetilstanden er indstillet til Serieoptagelse-tilstand eller når [DRO] er indstillet til [DRO plus]. zJustering af ISO-følsomhed (anbefalet eksponeringsindeks) ISO-følsomheden er en belysningstid for optagemedier, der inkorporerer en billedsensor, som modtager lys. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på billeder, afhængigt af ISO-følsomheden. Høj ISO-følsomhed Optager et lyst billede, selv når det optages i mørke omgivelser, mens lukkerhastigheden øges for at reducere sløring. Der opstår imidlertid ofte støj i billedet. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Lav ISO-følsomhed Optager et blødere billede. Hvis eksponeringen imidlertid er utilstrækkelig, kan billedet blive mørkere. Fortsættes r 52 DK

Søgning på MENUpunkter/indstillinger zTip til forebyggelse af sløring Selv om kameraet holdes roligt, bevæger motivet sig under eksponeringen, så motivet ser sløret ud, når der trykkes på udløserknappen. Kamerarystelser reduceres automatisk, men funktionen reducerer ikke effektivt sløring af motivet. Sløring af motivet hænder ofte ved lav belysning eller under omstændigheder, der kræver lave lukkerhastigheder. I sådanne tilfælde kan det være nyttigt at huske nedenstående tip. • Vælg en højere ISO-følsomhed for at øge lukkerhastigheden, og tryk på udløserknappen, før motivet bevæger sig. • Vælg tilstanden (Høj følsomhed) i Valg af motiv. Indholdsfortegnelse Søg på handling Indeks 53 DK