Views
4 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Danois

Batteri Om opladning af

Batteri Om opladning af batteriet Prøv at oplade batteriet igen indenfor det korrekte temperaturinterval 10 °C til 30 °C. Batteriet kan muligvis ikke lades helt op uden for dette temperaturinterval. Effektiv brug af batteriet • Batteriydelsen falder i lav temperatur. Derfor er driftstiden kortere på steder, hvor det er koldt. Det anbefales at gøre følgende for at sikre længere brug af batteriet: – Placer batteriet i en lomme, der er tæt på kroppen, for at varme det op, og sæt det i kameraet, umiddelbart før du begynder at optage. • Batteriet aflades hurtigt, hvis du bruger blitz eller zoomer hyppigt. • Det anbefales at have ekstra batterier ved hånden til to eller tre gange den forventede optagetid og at foretage prøveoptagelser, før de faktiske optagelser foretages. • Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt. • Undlad at efterlade batteriet på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys. • Du kan muligvis ikke tænde kameraet, eller batteriet kan ikke oplades ordentligt, hvis terminaldelen er snavset. Hvis det er tilfældet, tørres eventuel støv forsigtigt af med en blød klud for at rengøre batteriet. Sådan opbevares batteriet • Aflad batteriet helt, før du opbevarer det, og opbevar det et køligt og tørt sted. Batteriets funktionsdygtighed opretholdes ved at lade batteriet helt op og derefter aflade det i kameraet mindst én gang om året. • For at aflade batteriet på kameraet skal du afspille et diasshow, indtil kameraet slukkes. • For at undgå pletter på terminalen, kortslutning, osv. skal du sørge for at bruge en plastikpose, som skal holdes borte fra metalgenstande ved transport og opbevaring. Om batteriets levetid • Batteriets levetid er begrænset. Batteriets kapacitet falder med tiden og ved gentagen brug. Hvis brugstiden mellem opladningerne falder betydeligt, er det nok tid til at udskifte batteriet med et nyt. • Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan det opbevares samt de driftsforhold og det miljø, hvert batteri bruges i. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks Kompatible batterier • NP-BN1 (medfølger) kan kun bruges i N-type-kompatible Cyber-shot-modeller. 132 DK

Batterioplader • Kun batterier af typen NP-BN (og ingen andre) må oplades med batteriopladeren (medfølger). Andre batterier end den angivne type kan lække, blive overophedet eller eksplodere, hvis du prøver at oplade dem, hvilket medfører fare for elektrisk stød og brandsår. • Fjern det opladede batteri fra batteriopladeren. Hvis du efterlader det opladede batteri i opladeren, kan batteriets levetid forkortes. • CHARGE-lampen på den medfølgende batterioplader blinker som følger: – Hurtige blink: Lyset tændes og slukkes flere gange med 0,15-sekunders mellemrum. – Langsomme blink: Lyset tændes og slukkes flere gange med 1,5-sekunders mellemrum. • Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt, skal du fjerne det batteri, der lades op, og sætte det samme batteri korrekt i batteriopladeren. Hvis CHARGE-lampen blinker hurtigt igen, kan det betyde, at batteriet er defekt, eller at der er sat et batteri af forkert type i opladeren. Kontroller, at batteriet har den angivne type. Hvis batteriet er af den angivne type, skal du fjerne batteriet, udskifte det med et nyt eller et andet batteri og kontrollere, om opladeren fungerer korrekt. Hvis opladeren fungerer korrekt, kan der være opstået en batterifejl. • Når CHARGE-lampen blinker langsomt, kan det betyde, at batteriopladeren har sat opladningen midlertidigt på standby. Batteriopladeren stopper opladningen og skifter automatisk til standby, når temperaturen ligger uden for det anbefalede interval. Når temperaturen igen er inden for det anbefalede interval, genoptager batteriopladeren opladningen, og CHARGE-lampen lyser igen. Prøv at oplade batteriet igen indenfor det korrekte temperaturinterval 10 °C til 30 °C. Indholdsfortegnelse Søg på handling Søgning på MENUpunkter/indstillinger Indeks 133 DK